skip to Main Content
0212 275 87 88 info@mbi.com.tr

Metal İşleme Sektörü

Metal hammaddeleri müşteri ihtiyaçları doğrultusunda işleyerek kullanıma hazır hale getiren işletmelerin beklentilerini karşılayacak ERP yazılımlarının esnek bir üretim takip sürecine sahip olmaları gerekmektedir.

Metal İşleme Sektörü

Model ERP, sac levhalara kesim, büküm, kaynak, boyama, montaj gibi
işlemleri uygularak üretim yapan, metal profil üretimi yapan veya
genel olarak talaşlı imalatla uğraşan işletmeler özgü çözümler içermektedir.

Malzeme Kartları

Üretimde kullanılan tüm kartların özelliklerine (en, boy, kalınlık, malzeme cinsi vb gibi) göre tanımlanması ve stok sorgulamalarının yine bu bazda yapılabilmesi mümkündür.

Sipariş Bazlı Üretim Takibi

Müşteri siparişi bazında üretim emri verilmesi ve üretimin tüm operasyonlarının (iş emirlerinin) sipariş bazlı takip edilmesi mümkündür.

3D Çizim Programlarından Üretim Reçetesi Aktarımı

Autodesk Inventor, Solidworks veya Catia yazılımlarında yapılmış olan üç boyutlu çizimlerden otomatik olarak yarımamul veya mamul stok kartlarının ve üretim reçetelerinin (ürün ağacı + rota) oluşturulması mümkündür. Model tarafından geliştirilmiş bu çözüm yöntemi bir patentle koruma altına alınmıştır. Bu sayede özellikle herbir ürünün bir öncekinden farklı olduğu ve sürekli çizimle iş yapan işletmelerde ERP’lerin önüne engel olan reçete açılma zorluğu ortadan kalkmış olmaktadır. Diğer bir özellik ise üç boyutlu çizimlerden oluşturulan reçetelere çizimlerin iki boyutlu halleri ve ilgili programın viewer’ı ile kolaylıkla görüntülenebilen üç boyutlu halleri de otomatik olarak eklenmesidir.

Toplu İş Emirleri

Özellikle laser kesim, boyama vb gibi farklı siparişlerin tek bir hamlede birlikte toplanıp bir arada işlem gördükleri operasyonların takibi standart ERP modülleri ile mümkün değildir. Bunun için birden fazla siparişi, ki bu siparişler aynı müşteriye ait olmak zorunda değildir, bir arada işleme sokup iş sonunda üretim miktarlarını güncellemek gerekmektedir. Ayrıca üretilen ürünler bambaşka üretim emirlerinde geçen ürünler olması nedeni ile bu tarz iş istasyonlarına iş emri vermek ve sonrasında üretim sonu kaydı yaptırmak oldukça zordur. Model ERP’de bu tarz operasyonlar için toplu iş emri mantığı bulunmaktadır ve sahadaki iş akışı işe kayıtlardaki akışın koordineli bir şekilde devam etmesi sağlanmaktadır.

Operasyonlar Arasında Sanal Yarımamül Kullanımı

ERP sistemi operasyonlar arasında doğup bir sonraki operasyonda kullanılan (yok olan) yarımamüller için stok kartı açılması zorunluluğu getirmemelidir. Aradaki malzemeler zaten bir başka üretimde belki de hiç kullanılmayacağı için ara malzemeler için stok kartı açılmadan devam edilebilmelidir.

Sahadan Veri Toplama

İş emirleri iş istasyonlarına gönderildikten sonra işe başlama, bitirme ve üretim sonu kayıtlarının girişi için kiosklar kullanılabilir. Bu kiosklar vasıtası ile reçetelere eklenmiş her türlü dijital bilgi (resim, yönerge, talimat vb gibi) kiosk üzerinde görüntülenebilmektedir.

Esnek Üretim Dinamikleri

Yayınlanan üretim emrinin iş emirlerinin bir bölümü tamamlandıktan sonra,

  • araya unutulan yeni bir operasyonun eklenmesi,
  • bir operasyonun fason operasyon haline getirilmesi,
  • birden fazla operasyonun gruplanıp tek bir operasyona dönüştürülmesine,
  • bir operasyonun çok sayıda alt operasyonlara dönüştürülmesine,
  • vardiya sonunda, sıfır adetli iş emrinin kapatılması
  • bozulan parçalar için kısmi ek üretim emri verilmesi

gibi esnek işlemler yapılabilir olmalıdır.

Kalite Kontrol Süreçleri

Siparişe özel üretim yapılmasından dolayı kalite kontrol süreçlerinin tüm üretim emirlerinde tekrar tekrar ele alınması gerekir.

  • İlk parça onayı olmadan üretimin devam etmemesi
  • Herhangi bir parça için uygunsuzluk belgesi düzenlenebilmesi
  • Uygunsuzluk belgesi olmadan ek üretim emri verilememesi

Demo talebinde bulunabilir, ya da bilgi almak isteyebilirsiniz.

Back To Top
Open chat
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?