skip to Main Content
0212 275 87 88 info@mbi.com.tr

Personel Bordro Yönetimi

Personel Modülü; firma bünyesindeki personellere ait bilgilerin en detay seviyede tutulabilmesini, firma için gerekli olan tüm yasal hesaplamaların yapılabilmesini ve resmi ya da şirket içi raporlamaların kolaylıkla alınabilmesini sağlayan modüldür.

Personel Bordro Yönetimi

Personel Bordro Modülü Özellikleri

   • Sınırsız İşyeri ve personel tanımlanabilmesi
   • Mevcut tüm yasal mevzuata ait hesaplamaların yapılabilmesi ve raporların alınabilmesi
   • Personele ait tüm bilgilerin tek bir kart üzerinden kolaylıkla gösterilebilmesi
   • İşbaşvurularının girilebilmesi ve başvurusu kabul edilen personel bilgisinin gerçek kartlara doğrudan aktarılabilmesi
   • Personel kartında kullanıcının tanımladığı Üst Bölge/ İşyeri Kodu/ Departman Kodu/ Görev Grup Kodu/ Görev Kodu/ Yönetici Kodu detayına kadar giriş yapılabilmesi
   • Personel Kartında mevcut bilgilerinin başka kartlara transfer edilebilmesi
   • Sistemde ücrete etki eden kalemlerdeki tüm değişikliklerin detaylı olarak raporlanabilmesi
   • Personel kartlarına, kullanıcıların işyeri ve görev kodu bazında erişim yetkilerinin tanımlanabilmesi
   • Bordro hesabında sendikalı personellere ait ödeme ve kesintilerin otomatik olarak hesaplatılabilmesi
   • Bordro hesabında aynı personelin değişik ödeme/kesinti kalemlerinde brütten nete / netten bürete hesaplamaların yapılabilmesi
   • Bordro hesabında Aylık/Haftalık/Günlük/Saatlik ödeme türlerinin hesaplatılabilmesi
   • Personel kartından ilgili personel için SSK ve Gelir Vergisi indirimlerinin tanımlanabilmesi.
   • Personel bazında birden fazla masraf merkezi tanımlanarak personel maliyetinin istenilen oranda bu masraf merkezlerine aktarılabilmesi
   • İşyeri/Personel bazında Özel İndirim ve Teşvik tanımlarının yapılabilmesi
   • Terfi bilgilerinin girilebilmesi ve girilen bu bilgilerin personel kartını doğrudan etkilemesi
   • Personel kartı üzeriden personelin ilgili yıl ve aya ait bordro bilgisinin doğrudan görüntüleyebilmesi
   • Personel kartı bazından istenildiğinde SSK kalemlerinin seçilebilmesi/kaldırılabilmesi
   • Personel kartında ayrıca;
    • Kıyafet bilgilerinin tanımlanabilmesi
    • Kişiye özel bilgilerinin tanımlanabilmesi (Ev, Eş, Araba, Kan grubu, Servis, Telefon vs.)
    • İş tecrübesi bilgilerinin tanımlanabilmesi
    • Öğrenim durumu bilgilerinin tanımlanabilmesi
    • Ödül/ceza bilgilerinin tanımlanabilmesi
    • Detaylı çocuk bilgilerinin tanımlanabilmesi
    • Nüfus bilgilerinin tanımlanabilmesi
    • Yabancı dil bilgilerinin tanımlanabilmesi
    • Tanımlanmış olan performans notlarının girilebilmesi
    • Personel kullanabildiği büro araçları, bilgisayar programları, üye olduğu dernekler, hobiler, vs. girilebilmesi imkanı

 

   • Personele avans girilebilmesi ve bu avansın gerektiğinde ileriye dönük taksitlendirilerek ilgili puantaj ayında otomatik kesinti kaleminin oluşturulabilmesi
   • Personel eğitimlerinin detaylı bir şekilde tanımlanarak eğitim planlarının oluşturabilmesi ve bu planlarının takibi ve yonetiminin yapılabilmesi
   • Özel sigorta poliçelerinin personel bazında girilebilmesi ve ileriye dönük taksitlendirilerek aylık sigorta mutabakatlarının yapılabilmesi.
   • Personel İzinlerinin detay olarak girilebilmesi, raporlanabilmesi ve bordro hesabı ile entegrasyonu
   • İşyeri bazında; SSK kalemleri, çalışma saatleri, departman ve kıdem tazminatı parametrelerinin tanımlanabilmesi
   • İşyeri bazında tahakkuk aktarılacak muhasebe veritabının seçilebilmesi
   • İşyeri bazında yıllık indirim/teşvik, gelir vergisi muafiyet, damga vergisi muafiyet tanımlarının yapılabilmesi
   • Seçilen ödeme ve kesinti kalemlerinden bordro tiplerinin oluşturulabilmesi ve bordrounun bu şablonlar ile bordro hesaplatılabilmesi
   • Ödeme ve kesinti kalemlerine muhasebe hesap kodu ve maliyet merkezl kodu tanımlanarak oluşturulan yevmiye şablonları ile bölge bazında muhasebe tahakkuklarının oluşturulabilmesi.
   • Bordro hesaplarında kullanılmak üzere yasal ve şirketiçi olmak üzere çocuk yardımı tanımları yapılabilmesi
   • Personel kartında kullanılan 4 adet farklı işten ayrılma nedenleri tanımı kullanıcı tarafıdan yapılabilmesi
   • Tanımlanmış olan fazla mesai parametrelerine göre personel bazında fazla mesai takibinin yapılabilmesi ve personel puantajları ile entegrasyonunun yapılabilmesi
   • Kıdem ve İhbar tazminatı parametreleri girilerek işyeri ve personel bazında kıdem ihbar tazminat/yük raporlarının alınabilmesi
   • Personel kartlarında kullanılan görev kodlarının hiyerarşik olarak kullanıcı tarafından tanımlanabilmesi
   • İşyeri, Personel Türü, Sendikalı Olma durumu ve işe giriş tarihi kritlerlerine göre personellerin hak edecekleri izin günlerinin tanımlanabilmesi
   • Sınırsız sayıda ödeme/kesinti tanımının yapılabilmesi ve bunların doğrudan kullanıcı tarafından bordro hesabı ile raporlara otomatik olarak dahil edilebilmesi
   • Bordro hesabına işyeri, personel türü ve sandikalı olma durumlarına göre otomatik ödeme öndeğer tanımlarının yapılabilmesi
   • Resmi tatillerin sisteme tanımlanarak bu tatillerin bordro hesaplarına otomatik olarak yansıtılabilmesi
   • Sendika ve sendika kesinti tip ve oranların sisteme tanıtılabilmesi
   • Personel kartında kullanılan SSK İndirim kodlarının tanımlanabilmesi
   • SSK prim kalemlerinin kullanıcı tarafından tanımlanabilmesi
   • Yıl bazlı SSK tavan/taban larının tanımlanabilmesi
   • Taşeron firma ve bu firmalara ait kar oranlarının tanımlanabilmesi ve bu şekilde taşeron personel maliyet raporlarının hazırlanabilmesi
   • Yıl/Ay bazında gelir vergi dilimlerinin tanımlanabilmesi
   • Bankalara Otomatik Maaş/Avans ödeme talimatlarının gönderilebilmesi (Şu an: Akbank, Garanti, Teb, YKB için geçerli)
   • İstenilen Personel kritelerinde Toplu Maaş Artırmının otomatik olarak Yapılabilmesi ve Geri Alınabilmesi
   • Tamamen esnek kullanıcı tanımlı puantaj giriş ekranı ile kullanıcının istediği şekilde puantaj ekranını oluşturabilmesi, gerektiğinde excelden de buraya veri aktarabilmesi, personel, departman yada işyeri bazında bordro hesaplamalarını yapabilmesi
   • Personel Admin in veritabanı üzerinden kullanıcı yetkilendirme/yetki kaldırma işlemi yapılabilmesi
   • Personel Talep Formları modülü ile kullanıcıların yeni personel taleplerini sistem üzerinden tamamen parametrik olarak iletebilmesi ve onay akış sistemi imkanı.

 

  • Raporlar;
   • Aile Durumu Bildirimi
   • Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro
   • Avans Kesinti Listesi
   • Banka Talimatları
   • Bordro Raporu (Kullanıcı Kolon Seçimli)
   • Personel Devam Primi Listesi
   • SSK e-bildirge
   • Hesap Kodu Bazında Ödemeler Listesi(Ms.Reporting Services Tool)
   • Hesap Pusulası
   • Hesap Pusulası Özet
   • Hesap Pusulası (Şifreli Kağıt)
   • İşçi Çıkış Bildirim Listesi
   • İşçi Giriş Bildirim Listesi
   • İŞKUR İşten Ayrılma Bildirgesi
   • Kıdem İhbar Tazminat Yükü
   • Kıdem Tazmınatı Hesabı
   • Kıdem Tazmınatı Yükü
   • Kıdem İşçiliği Teşvik Primi
   • Kimlik Bilgilendirme Listesi
   • Personel Aylık Durum Raporu
   • Personel Eğitim Listesi (Kullanıcı Kolon Seçimli)
   • Personel Listesi
   • Personel Üzlük Bilgileri (Kullanıcı Kolon Seçimli)
   • Personel Terfi Listesi
   • Puantaj Bilgileri Raporu
   • SSK Eksik Gün Bildirim Raporu
   • SSK İşe Giriş Belgesi
   • Kesinti Tanımları Listesi
   • Ödeme Tanımları Listesi
   • Taşeron Personel Maliyetleri Raporu (Ms.Reporting Services Tool)
   • Toplam Maaş Bordrosu
   • Toplu Aile Bildirimi
   • Ücret Değişiklikleri Analiz Raporu (Ms.Reporting Services Tool)
   • Vergi İade Bordrosu (Geçmiş Yıllar için)
   • Vergi Matrahı Bildirim Yazısı(Geçmiş Yıllar için)
   • Vizite Kağıdı
   • Vizite Kağıdı (Eş/Çocuk için)
   • Özel Sigorta Raporları
    • Aylık Zeyil Taksitleri Raporu
    • Detaylı Sigortalı Personel Lstesi
    • Hayat Sigortası Bildirim Formu
    • Özel Sigrotalı Personel Listesi
    • Personel Bazında Taksitler Raporu
    • Sağlık Sigortası Bildirim Formu
    • Sigorta Mutabakat Raporu
    • Sigorta Zeyil Hareket Raporu
   • İzin Günleri Raporları
    • Ay Bazında İzin Günleri
    • İzin Defteri
    • Kişi Bazında İzin Günleri

Demo talebinde bulunabilir, ya da bilgi almak isteyebilirsiniz.

Back To Top
Open chat
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?