skip to Main Content
0212 275 87 88 info@mbi.com.tr

Autodesk Inventor ve SolidWorks ve Model ERP arasında İleri Seviye Ürün Ağacı Entegrasyonu

Autodesk Inventor ve SolidWorks gibi CAD yazılımları ile üç boyutlu tasarım yapan tasarımcılar, ürün ağaçlarını çizim dosyalarından Model ERP sistemine hızlı ve kolay bir şekilde aktarabilmektedir. Bu amaçla geliştirilen entegrasyon çözümü, tasarımcılara üretilecek parçalara uygulanacak üretim operasyonlarını çizim üzerinde ifade etme becerisi kazandırmaktadır. Böylece, malzeme listesinin aktarımıyla sınırlı kalmayıp, üretim süreci bilgisini de içeren komple ürün ağacı bilgileri otomatik olarak alınabilmektedir. Bu entegrasyon sayesinde, tasarımcılar farklı CAD platformlarında çalışsalar bile, ürün ağaçlarını verimli bir şekilde Model ERP sistemine aktarabilmektedirler.

null

CAD/CAM Entegrasyonunun Önemi

Tasarımcılar, Model ERP entegrasyonu öncesinde, malzeme kartlarını ve ürün ağaçlarını manuel olarak tanımlamaya çalışıyorlardı. Bu süreçte alt-üst ürün ağacı ilişkileri, girdi-çıktı akışları ve stok kartı ile ürün ağacı kodlaması gibi alanlarda hatalar yapabiliyorlardı. Tasarımcılar, karmaşık çizimler ve üretim takibi gibi yoğun zaman baskısı altındaki ortamlarda, ERP sistemine hiyerarşik ürün ağaçlarını, girdileri, çıktıları ve üretim operasyonlarını manuel olarak girmekte zorlanıyorlardı. Bu durum, ürün ağaçlarında ve üretim iş emirlerinde hatalara neden olabiliyordu. Bu nedenle, ileri seviye ürün ağacı entegrasyonu projesi başlatıldı.

Üretim Operasyonları Araç Çubuğu

Model tarafından geliştirilen bir eklenti, CAD/CAM yazılımı üzerine kurulur. Bu eklenti sayesinde, ERP üretim operasyonları bir araç çubuğunda görünür hale gelir. Çizim işlemlerinden sonra, tasarımcılar ilgili Part veya SheetMetal parçalarının maruz kalacağı üretim operasyonlarını tıklayarak operasyon ağacına eklerler. Böylece çizim dosyası, sadece çizimsel komutları değil aynı zamanda fiili operasyonları da bünyesinde barındırır.

Yarı Mamül Stok Kartları Otomatik Olarak Oluşturulur

İlgili parçanın ERP sisteminde stok kartı oluşturulurken, stok kartının mühendislik sekmesinde bulunan EN, BOY, YÜKSEKLİK, NET AĞIRLIK ve MALZEME CİNSİ gibi bilgiler otomatik olarak çizimden alınır.

Kalite Kontrol Ölçüm Kalemleri Aktarılır

Fx Parameters bölümünde bulunan ölçüm kalemleri, ürün ağacının kontrol bölümüne aktarılır. Aktarılan ölçüm kalemleri ve değerleri, ERP sisteminde tanımlı olan tolerans aralıklarına göre alt ve üst değer bilgileriyle birlikte aktarılır. Hangi kalemin hangi operasyondan sonra kontrol edileceği, ilgili operasyon seçilerek belirlenebilir. Üretim sahasında, ilk parça onay adımında veya sonraki kalite kontrol adımında, kalite yetkilisi ilgili kalemin gerçekleşen ölçüm değerini girdiği anda, ERP sistemi, ölçülen değerin belirlenen tolerans aralığında olup olmadığını kontrol eder.

Yardımcı Malzemeler Aktarılır

Üretimde kullanılacak olan, cıvata, somun veya benzeri, satın alınacak yardımcı malzemelerin çizimlere eklenmesi ve ürün ağaçlarına otomatik olarak taşınması mümkündür. Aktarım servisi, yardımcı malzemelerin (cıvata, conta, boya, somun gibi) satın alınacak ve ilgili operasyonda tüketilecek malzemeler olduğunu anlayacaktır. Yardımcı malzeme çizimleri montaj dosyalarına çağırılarak, montaj çizimlerinin görsel olarak daha anlaşılır olması sağlanabilir. İlgili cıvatanın hangi parçaya ne şekilde monte edileceği, istenirse animasyonlarla desteklenerek daha net bir şekilde ifade edilebilir. Eğer boya operasyonu varsa, tüketilecek boya miktarları da ürün ağacına eklenir.

Hızlı ve Kolay Aktarım

CAD/CAM çizim dosyası açıkken, Model ERP programına geçilir. Üretim Toolbar’ında bulunan CAD/CAM düğmesine basılır. Stok kartları oluşturulduktan sonra, ürün ağacının girdileri, çıktıları, sanal malzemeler ve operasyonların akışları düzenlenir, çizimin gösterimi eklenir ve ilgili alt reçeteler bağlanır. Böylece, hazırlanan ürün ağacı belgesi hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilir hale gelir.

Hiyerarşik Ürün Ağaçları

Montajı tamamlanan parçanın veya ürünün stok kartı oluşturulur ve daha önceki ilgili alt çizimlerin alt reçeteleri bağlanarak ana reçetesi oluşturulur. Montaj dosyaları, hiyerarşik olarak başka montaj dosyalarında yer alabilir. Her alt parça çizilir çizilmez, ilgili parçanın ürün ağacı aktarılır. Ayrıca, Weldment dosyalarının kullanımıyla, çizim üzerinde kaynak operasyonları daha görsel ve detaylı bir şekilde ifade edilebilir. Bu bilgiler ürün ağaçlarına aktarılabilir ve üretim esnasında kaynak operatörlerinin ilgili kaynak işlemlerini çizim üzerinde detaylı bir şekilde görmesi ve hataların azaltılması sağlanabilir.

Dosyasız Üretim Takibi

Üretim operatörlerinin dokunmatik cihazlarında ilgili çizimleri Viewer programıyla görebilmeleri için, ürün ağacı aktarımı yapılacak her bir çizimin DWF uzantılı dosyası, iki boyutlu açılımları ve diğer yardımcı dokümanlar otomatik olarak ürün ağacına eklenir. Bu sayede üretim hattında dosyasız üretim takibi yapılabilmektedir.

Hedef: Verim Artışı

Model ERP sisteminde ürün ağaçlarının hatasız ve hızlı bir şekilde tanımlanabilmesi sayesinde, Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, planlama ve üretim bölümlerinin verimliliği artırıldı. Aynı zamanda, planlama, üretim ve müşteriye teslim sorunlarında azalma kaydedildi. Örneğin, ortalama 10 operasyon içeren bir alt reçete, uygulama öncesinde stok kartlarıyla birlikte manuel olarak 5-10 dakika arasında tanımlanırken, çizimden aktarım sayesinde bu süre 1-10 saniye seviyelerine düştü.

Demo talebinde bulunabilir, ya da bilgi almak isteyebilirsiniz.

Back To Top
Open chat
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?