skip to Main Content
0212 275 87 88 info@mbi.com.tr

Hızlı Tüketim Ürünleri

Model ERP, Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) sektöründe faaliyet gösteren üretici veya ticari işletmelere uygun derinlemesine fonksiyonlar sunmaktadır.

Hızlı Tüketim Ürünleri

Müşteri Teslim Adresleri

Özellikle bayi veya şube yapısında çalışan müşteriler mal teslimlerini bir adrese isterken faturalar tek bir adrese gönderilmesini talep ediyorlar. Tek bir cari kart ile teslim adresleri ve bu adreslere bakan farklı müşteri temsilcileri ataması yapılabilir.

Satış Fiyat Listeleri

Farklı satış kanalları, ürün grupları, müşteri tiplerine göre satış fiyat listeleri ve iskontolar tanımlanabilir. Bu fiyat listeleri sipariş ve faturalarda dikkate alınarak hatalı fiyatlandırmaların önüne geçilmiş olur.

Müşteri Bazında Risk Analizleri

Açık cari hesap riskleri ve genel cari riskler takip edilebilir ve risk durumuna göre yeni sipariş alınması veya irsaliye ile malzeme sevkiyatı engellenebilir.

Tedarikçi Fiyat Listeleri

Eğer ticari mal alım – satımı yapılıyorsa tedarikçilerin belirlemiş olduğu fiyatlar ve iskontolar tanımlanabilir. Tedarikçilerle yapılan sözleşmeler takip edilebilir. Üretici malzeme kodları ile raporlamalar yapılabilir. 

Tedarikçi Satınalma Sözleşmeleri

Tedarikçilerle yapılan dönemsel sözleşmelerin satınalma koşulları ve bu sözleşmelere dahil olan ürünlerin tanımlanması  sağlanabilir. Satınalma siparişinde bu sözleşme şartlarına göre fiyat, iskonto vb gibi bilgilerin otomatik olarak sözleşmelerden gelmesinin sağlanması mümkündür.

Stok Yönetimi

Stok kartları pek çok gruplandırmaya elverişli bir şekilde takip edilebilir. Ayrıca özellikle farklı birimlerden takip için gerekli olabilecek ürün barkodu, koli barkodu, paket barkodu gibi barkod yapıları da desteklenmektedir.

El terminalleri ile destekli bir şekilde etkin bir stok yönetimi sağlamak mümkündür. Model ERP’nin çok esnek stok yönetim modülü sayısız senaryonun işletilebilmesine olanak sağlar.

Üretim Süreçleri

  • Ürün Reçeteleri

Çok detaylı şekilde ürün reçeteleri tanımlanabilir. Yarımamul veya mamül reçeteleri, fire oranları ile birlikte üretim rotası da tanımlanarak iş istasyonları bazında iş emri verilebilmesi mümkün olur.

  • Üretim Emirleri

Sipariş bazlı veya stoğa üretim amaçlı üretim emrileri yayınlanır. Üretim emirleri her bir operasyon-iş istasyonu için iş emirleri yayınlanmasını sağlar. Üretim emirleri reçetelere bağlı olarak yayınlanır ve reçetede belirtilmiş olan nihai çıktı mamül veya yarımamülün tüm üretim süreçlerini takip etmeyi sağlar. Üretimler lot\parti\batch bazında yapılabilmektedir.

  • İş Emirleri

Bir üretim emrinde yer alan operasyonlar-iş istasyonları için iş emirleri oluşur. İş emirleri operasyonlar tamamlandıkça üretim sahasında veya ofis ortamında kapatılır. İş emirleri kapatıldıkça varsa mamül\yarımamül girişleri ve buna bağlı olarak reçetelere göre hesaplanmış hammaddelerin stoktan otomatik düşümleri olur. Planlanandan farklı gerçekleşen üretim veya hammadde kullanımları iş emirlerinde kolaylıkla belirtilebilir. Hem üretilen mamül\yarımamüller hem de kullanılan hammaddelerin lot\parti\batch bsazında takipleri yapılabilmektedir.

Üretici Firmalar için Kalite Kontrol

  • Satınalma

Satınalınan hammadder için giriş kalite kontrol süreçleri işletilebilir. Her malzeme sınıfı için kalite kontrol sürecinde ölçüm veya kontrolü yapılacak kriterler belirlenir ve bunlara göre mal kabül aşamasında kalite kontrol süreçleri işletilir.

  • Süreç Kalite Kontrol

Üretimin herhangi bir aşamasında bir kalite kontrol işlemi planlanabilir ve buna göre kontroller yapılabilir. Karşılaşılan uygunsuzluklar kayıt altına alınır ve ek üretim emirleri verilebilir.

Satış ve Sevkiyat

Müşteri sipariş yönetimi ile siparişlerin üretim ve sevkiyat durumları kolaylıkla takip edilebilir. Müşteri siparişlerinin belirli bir onay mekanizmasından sonra üretim veya tedarik sürecine girmesi sağlanabilir. Yöneticilerin onay verebilmeleri için gerekli olabilecek söz konusu müşterinin risk ve finansal durumu kolaylıkla görülebilir.

Müşteri siparişleri baz alınarak sevkiyat planları oluşturulabilir. Sevk planlarına göre el terminalleri ile çok kontrollü bir şekilde ürün sevkiyatı yapılabilir.

Demo talebinde bulunabilir, ya da bilgi almak isteyebilirsiniz.

Back To Top
Open chat
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?