skip to Main Content
0212 275 87 88 info@mbi.com.tr

Sabit Kıymetler Yönetimi

Sabit kıymet modülü, bakım onarım, satınalma ve muhasebe modülleri ile entegre çalışan, amortisman hesaplamasını türk standartları ve uluslararası standartlarda ayrı  ayrı hesaplayabilen, tesis, depo boyutları ile stok takibi yapılabilen, önceden belirlenmiş sabit kıymet sınıfları sayesinde muhasebe bağlantıları organizasyonu yapılan,

Sabit Kıymetler Yönetimi

Sabit Kıymetler Yönetimi Modülü Özellikleri

  • Aylık periyodlar halinde amortisman hesaplanması ve yine kolay bir şekilde bu amortismanların geri alınması.
  • Sabit kıymet girişi, çıkışı ve amortisman işlemlerinin muhasebe modülü ile tam entegrasyonu
  • Satınalma siparişleri ile tam entegrasyon sağlanabilmesi. Bu sayede satınalma siparisşlerindeki esnek fonksiyonlardan yararlanabilme(Onay mekanizması gibi).
  • Sabit kıymetlerin tesis depo bazında envanterlerinin takibi. Tesis bazında nakillerin yine sistemden takibi.
  • Muhasebe ile tam entegasyonu sayesinde hesaplanan amortismanların maliyet merkezi bazında takibi.
  • Değer artış ve değer azalışlarının takibi. Bunlara ait amortismanların ister detay bazda istenirse bağlı olduğu sabit kıymet kartı içerisinde takibi.
  • Bütün sabit kıymete konu olan tutarların yerel para birimi ve firma dövizi bazında takibi.
  • Amortismanda Enflasyon farkı tutarı ile enflasyonsuz tutarların ayrı ayrı takibi
  • Değer atışı ve değer azalışlarının sabit kıymet kartı üzerinden kolay bir şekilde takibi
  • Sabit kıymet kartı üzerinde o sabit kıymet kartına istinaden yapılan amortisman hesaplaması, enflasyon değerlemesi, sabit kıymet nakil hareketi, giriş çıkış hareketleri gibi bütün işlemlerin tarhiçelerinin takibi
  • Bakım onarım modülü ile tam entegre olarak seri no, marka ve model takibi
  • Durum tipleri sayesinde sabit kıymet durumlarının gruplanabilmesi ve bunların kategorize edilebilmesi.
  • Grup tanımı ve sınıf tanımı ile hiyerarşik bir gruplama yapılabilmesi ve bu bazda bütün raporların alınabilmesi.
  • Sabit kıymet giriş, çıkış ve nakil modülleri ile sabit kıymet kartlarının aynen stok gibi hareketlerinin takibi ve buna paralel olarak stok durumlarının takibi
  • Enflasyon değerlemesi uygulaması.

Demo talebinde bulunabilir, ya da bilgi almak isteyebilirsiniz.

Back To Top
Open chat
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?