skip to Main Content
0212 275 87 88 info@mbi.com.tr

Makina İmalat Sektörü

Makine imalatı , Engineer To Order (ETO) olarak tabir edilen çok dinamik bir üretim kategorisindedir.

Makina İmalat Sektörü

ETO Odaklı Üretim
Günümüzde orta ölçekli üreticiler, (ETO) imalatın özel ihtiyaçları nedeniyle, büyük zorluklarla karşı karşıyadırlar.

Bu baskı ve zorluklarla baş etmenin yolu bilgi teknolojilerini kullanmaktan geçmesine rağmen, malzeme ihtiyacını hesaplama ve planlama merkezli, yaygın ERP çözümleri, standart faturalama, standart rota ve standart maliyet olanakları sunabilmektedir.

Oysa, ETO dünyası, çok farklı dinamiklere sahiptir.

 • Müşterinin karmaşık ürünlerini tasarlamak ve üretmek, uzun teslim zamanı ve ağır mühendislik içeriğe sahiptir.
 • İşi alabilmek için, talepkar müşteri tabanına, çok doğru bir tahmin ve tekliflendirme yapabilmek gerekir.
 • Üretici firmaların çoğunluğunun aksine, büyük ekipman üreticileri, malzemeleri belli bir proje veya iş için satınalır.

Model ERP’deki özellikler proje usulü makine üretimi yapan işletmelerin iş takiplerini kolaylaştırmaktadır:

 • Yeni teklif hazırlanması, teklif için daha önceden tanımlanmış şablon bütçe yapısı yada yeni bütçe kalemleri ile teklifin bütçelendirilmesi, aşamalarının takibi ve müşteri adayı onayı sonrasında, teklifin siparişe ve proje kartına otomatik dönüşmesi.
 • Yeni gelen projenin, proje sorumlusu, tasarım ekibi ve üretim ekibi ile birlikte proje planının çıkarılması.
 • Projedeki aksiyonların Gantt şeklinde hazırlanıp sisteme belge olarak aktarılması ve aksiyon belgelerinin kaynakların önceki projelerdeki yoğunluklarına atanması.
 • Proje planı doğrultusunda gerekli tasarımların yapılarak, tasarım çizim dosyasından (Autodesk Inventor, Solidworks vb.) otomatik ürün ağaçlarınınoluşturulması ve bu ürün ağaçlarındaki girdi malzemeleri için satın alma taleplerinin oluşturulması.
 • Satın alma siparişlerinin tekliften projeye akan bütçe kalemlerinin kontrolü ile açılabilir olması. Bütçe kalemlerine bağlı satın alma tiplerinde bütçeyi aşmamasının sağlanması ve yetki ile kontrol edilmesi ile satın almaların kontrol altına alınması.
 • Hem satın alma siparişlerinde hem de müşteri teklif ve siparişlerinde esnek ödeme ve tahsilat planı yapılabilmesi
 • Maliyetin artmasını doğrudan etkileyen ilk satın alma talepleri ya da kalite uygunsuzluklardan oluşacak sebeplerle istenebilecek satın almaların proje bazında kontrollü yapılması.
 • Proje devam ederken bütçe maliyet karşılaştırmalarının yapılarakteslimden önce karlılığın tespit edilebilmesi.
 • Depoların, proje bazlı rezervasyon ile kontrol altında tutulması, barkod ve adresleme ile malzemenin yerinin kesin takibi.
 • Üretimde operasyon bazında takiplerin yapılabilmesi ve fasona gönderilen hammadde ve yarımamulllerin takibi.
 • Ar-Ge merkezi bulunuyorsa, görev ve izin formları ile Ar-Ge projelerinde istihdam edilen kadronun, Ar-Ge raporları ile analiz edilerek takip edilebilmesi.

Her Makine Üretimi Bir Proje Olarak Ele Alınmalıdır.

Her makine üretimi bir proje olarak ele alınır. Proje bazlı stok, üretim, satın alma ve finans takibi gerekmektedir.

Belirli Bir Projeye Satın Alma
ETO firmaları hammaddelerin büyük bölümünü, direkt olarak belirli bir iş veya proje için satın almaktadır. Buna karşın ERP sistemlerinin çoğunluğu, hammaddelerin stoğa alınması yönünde tasarlanmıştır.

Mühendislik Fonksiyonları ile Tam Entegrasyon

Solidworks, Autodesk Inventor, Catia gibi 3 boyutlu çizim programlarından üretim rotası ile birlikte ürün ağacı (yani üretim reçetesi= oluşturulabilmesi iş süreçlerinin hızlanmasını sağlar. Bunu yaparken yeni stok kartlarının otomatik oluşturulması ayrı bir kolaylık olacaktır. Çizimler otomatik olarak üretim reçetesine iliştirilebilmektedir.

Operasyonlar Arasında Sanal Yarımamül Kullanımı

ERP sistemi operasyonlar arasında doğup bir sonraki operasyonda kullanılan (yok olan) yarımamüller için stok kartı açılması zorunluluğu getirmemelidir. Aradaki malzemeler zaten bir başka üretimde belki de hiç kullanılmayacağı için ara malzemeler için stok kartı açılmadan devam edilebilmelidir.

Kombine Operasyonlar ve Yerleştirme

Laser kesim veya boyama gibi pek çok siparişe ait malzemelerin tek bir seferde üretilebilmesi mümkün olan operasyonlar için özel üretim iş emirleri kullanılabilmelidir. Standart reçete ve iş emri mantığı ile süreci takip etmek mümkün olmayacaktır.

Boyutlu-Boyutsuz Malzeme ve Yardımcı Malzemeler

Çap, en, boy, kalınlık, renk, malzeme cinsi vb gibi özelliklerine göre malzeme kartlarının açılıp takip edilebilmesi üretim, satın alma ve stok yönetimi süreçlerinde doğru işlem yapılabilmesini kolaylaştırdığı gibi fazladan açılan mükerrer stok kartı açılmasının da önüne geçecektir.

Esnek Üretim Dinamikleri

Yayınlanan üretim emrinin iş emirlerinin bir bölümü tamamlandıktan sonra,

 • araya unutulan yeni bir operasyonun eklenmesi,
 • bir operasyonun fason operasyon haline getirilmesi,
 • birden fazla operasyonun gruplanıp tek bir operasyona dönüştürülmesine,
 • bir operasyonun çok sayıda alt operasyonlara dönüştürülmesine,
 • vardiya sonunda, sıfır adetli iş emrinin kapatılması
 • bozulan parçalar için kısmi ek üretim emri verilmesi

gibi esnek işlemler yapılabilir olmalıdır.

Kalite Kontrol Süreçleri

Siparişe özel üretim yapılmasından dolayı kalite kontrol süreçlerinin tüm üretim emirlerinde tekrar tekrar ele alınması gerekir.

 • İlk parça onayı olmadan üretimin devam etmemesi
 • Herhangi bir parça için uygunsuzluk belgesi düzenlenebilmesi
 • Uygunsuzluk belgesi olmadan ek üretim emri verilememesi

Demo talebinde bulunabilir, ya da bilgi almak isteyebilirsiniz.

Back To Top
Open chat
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?