skip to Main Content
0212 275 87 88 info@mbi.com.tr

Ar-Ge Merkezi Yönetimi Modülü

AR-GE merkezi bulunan firmalarda AR-GE merkezi yönetiminin en önemli iş süreçleri AR-GE projelerinin takibi ve AR-GE çalışanlarının iş gücü raporlamalarıdır. Model ERP bu süreçleri takip etmenizi kolaylaştıracak AR-GE Merkezi Yönetimi Modülü sunmaktadır.

Ar-Ge Yönetimi

Büyük çabalarla hayata geçirilen AR-GE merkezlerindeki faaliyetlerin takibi için geliştirilmiş olan Model ERP AR-GE Merkezi Yönetim modülü işinizi kolaylaştıracak fonksiyonlar sunmaktadır: AR-GE merkezinde yürütülmek üzere gündeme gelen projelerin fikir aşamasından AR-GE projesine dönüşmesine kadarki süreçlerin yönetimi ve kayıt altına alınması, AR-GE projesi olarak kabul edilen projelerin iş gücü kullanımlarının takip edilebilmesi mümkündür.

Proje Hayat Döngüsü

 • Proje Kartları
  • Proje Genel Bilgileri
  • Proje Planı Gantt Şeması
 • Proje Finansman Kaynak Tanımları (Özkaynak, Teydeb, Avrupa Kalkınma Bankası vb gibi)
 • Proje Durumları (Değerlendirmeyi bekliyor, Projelendirmeyi bekliyor, Revize ediliyor, Onaylandı vb)
 • Değerlendirme Kriterleri (Projenin yenilikçi içeriği, Ülke ekonomisine katkısı vb)
 • Proje tiplerine göre değerlendirme kurulu tanımlama
 • Proje Fikir Havuzu
 • Proje Fikri Değerlendirme – Değerlendirme Kurulu Notlama
 • Geçici Proje Modülü
 • Proje İnovasyon Çeşiti Tanımları
 • Proje İnovasyon Modeli Tanımları
 • AR-GE Nitelik Formu
  • Genel Bilgiler
  • Niteliğin Değerlendirilmesi
  • Proje Performans Değerlendirme
  • İş Paketi Tanımları
  • İş Paketi Bazında Giderler
   • Personel
   • Seyahat
   • Alet Techizat
   • AR-GE Test Kuruluşları
   • Hizmet Alımları
   • Malzeme Alımları
   • Dönemsel Toplam Maliyet

Proje Çalışanlarının Takibi

 • Ar-Ge projelerinde çalışanların takibi
 • Çalışanların dışarıda geçen süre takibinin yapılması için Görev ve İzin Formaları
 • Çalışanların içeride geçen sürelerinin proje bazlı dağılımın yapılacağı formlar: Özellikle birden fazla proje yürütüldüğü durumlarda hangi personelin hangi projede ne kadar zaman çalıştığını takip etmek ve raporlamak oldukça zor olmaktadır. Bu işi Excel vb benzeri ortamlarda takip etmek yerine bütünleşik entegre bir yapı olan Model ERP’de takip etmek, zaman tasarrufu sağlayacağı gibi olası veri girişi ve raporlama hatalarının da önüne geçmenizi sağlayacaktır.
 • Görev formlarına ait raporlamalar
 • İzin formlarına ait raporlamalar
 • Ar-Ge analiz süre raporları
 • Personellerin AR-GE merkezi çalışma sürelerinin otomatik hesaplanması
 • Ar-Ge nitelik formları için tanımlanabilir tipte sayısız doküman ekleyebilme

Yukarıda bahsedilen çoğu tanımlamalar tamamen parametriktir. Firma ihtiyaçlarına göre birlikte karar verilerek Model ERP’deki esnek tanımlama ekranlarında tanımlanmaktadır.

Model ERP’deki diğer tüm modüller gibi AR-GE Merkezi Yönetim modülü ile doğrudan entegre olan Proje Yönetimi Modülü ve Personel Yönetimi Modüllerimizide inceleyebilirsiniz.

Demo talebinde bulunabilir, ya da bilgi almak isteyebilirsiniz.

Back To Top
Open chat
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?