STOK YÖNETİMİ

STOK YÖNETİMİ

Stok yönetimi modülü, stoklarınızın efektif bir şekilde takip edilebilmesi için esnek bir altyapıya sahiptir. Tesis, depo, stok tipi boyutları ile takip yapılabilmektedir. Önceden belirlenmiş hareket sınıfları içerisinde sınırsız sayıda hareket tipi tanımlanarak, stok yönetimine ilişkin değişik iş süreçleri tarif edilebilir ve muhasebe bağlantıları yapılabilir.

 • Sınırsız sayıda tesis, depo ve stok tipi tanımı
 • Stok kartlarının birden fazla seçenekle istenirse hiyerarşik bir yapıda gruplanabilmesi
 • Herhangi bir çalışma anında tek tuşla stokların tüm detaylarına ulaşılabilmesine olanak veren Genel Stok Durumu servisi.
 • Renk, beden, desen gibi pekçok boyutla sahip stokların şablon ve boyut tanımları sayesinde çok dinamik bir şekilde tarif edilebilmesi ve stoklarının kontrol edilebilmesi mümkündür.
 • Hem boyutlarla takip edilen hem de klasik yöntemlerle takip edilen stok kartlarını tek bir ekrandan çok kolayca arayıp bulabilme
 • Stok kartlarının muhasebe entegrasyon hesap kodları stok kartı bazında tanımlanabileceği gibi malzeme sınıfı bazında da tanımlanabilmektedir.
 • Şirketin işleyişine göre parametrik bir şekilde istenilen deponun eksi stok çalışabilmesi
 • Stok kartlarında sınırsız sayıda birim çevrimi tanımı yapılabilmesi, birim çevrimlerinin katsayı ile değil bölen, bölünen şeklinde tarifi, böylece 0.33333... tanımlamak yerine 1/3 tanımlayarak birim dönüşümlerinde gerçek miktara ulaşım sağlanması
 • Farklı birimlerden satınalma, satış ve stok takibi yapılabilmesi
 • Parti/Lot/Batch takibi yapılabilmesi böylece geriye dönük mal izlenebilirliğinin sağlanması
 • Depo Adresi \ Raf tanımları ile raf takibi yapılabilmesi
 • Satınalma ve satış modülleri ile tam entegrasyon: Siparişe ilişkin mal alımlarında satınalma siparişinin, siparişe ilişkin müşteri sevkiyatlarında müşteri siparişi aşamasının otomatik güncellenmesi
 • FIFO, Hareketleri Ağırlıklı Ortalama, Ağırlıklı Ortalama maliyet hesaplama yöntemlerini destekleyen maliyet modülü
 • Hammadde veya ticari mal temini esnasında katlanılan değişik satınalma giderlerin maliyetlere yansıtılması
 • Üretim ile ilgili giderlerin maliyet merkezi yapısı da kullanılarak dağıtım anahtarları ile dağıtılarak ürün maliyetlerine eklenmesi
 • Seri numaralı ve barkodlu takip altyapısı, stoklarda bulunan malzemelerin seri numarası bazında dökümü
 • Tekstil ve kablo sektörü gibi sektörlere özgü top bölme fonksiyonu
 • Sınırsız sayıda sayım dönemi tanımlanabilmesi, sayım sonuçlarının saklanıp eksik ve fazlaların ilgili stok hareketlerinin otomatik oluşturulması.
 • Tesis depo ve stok bazında minimum stok tanımlanabilme. Bu tanımlara göre otomatik talep oluşturma sistemi.
 • Stoğa ait sınırsız sayıda özellik tanımlanabilmesi ve bu tanımların diğer modüllerle entegre kullanılabilmesi.
 • Üretim kullanılmasa bile fason ve üretim ile ilgili işlemlerin etkin bir şekilde yapılması buna paralel olarak fasoncu bazında stokların takibi.
 • Malzeme karlılık raporu ile değişik kriterlere göre karlılıkların(En son alış fiyatına göre, ortalama alış fiyatına göre, maliyet fiyatına göre) gösterilmesi.

İletişime Geçin