PERSONEL BORDRO

PERSONEL BORDRO

Personel Modülü; firma bünyesindeki personellere ait bilgilerin en detay seviyede tutulabilmesini, firma için gerekli olan tüm yasal hesaplamaların yapılabilmesini ve resmi yada şirketiçi raporlamaların kolaylıkla alınabilmesini sağlayan modüldür.

 


   • Sınırsız İşyeri ve personel tanımlanabilmesi
   • Mevcut tüm yasal mevzuata ait hesaplamaların yapılabilmesi ve raporların alınabilmesi
   • Personele ait tüm bilgilerin tek bir kart üzerinden kolaylıkla gösterilebilmesi
   • İşbaşvurularının girilebilmesi ve başvurusu kabul edilen personel bilgisinin gerçek kartlara doğrudan aktarılabilmesi
   • Personel kartında kullanıcının tanımladığı Üst Bölge/ İşyeri Kodu/ Departman Kodu/ Görev Grup Kodu/ Görev Kodu/ Yönetici Kodu detayına kadar giriş yapılabilmesi
   • Personel Kartında mevcut bilgilerinin başka kartlara transfer edilebilmesi
   • Sistemde ücrete etki eden kalemlerdeki tüm değişikliklerin detaylı olarak raporlanabilmesi
   • Personel kartlarına, kullanıcıların işyeri ve görev kodu bazında erişim yetkilerinin tanımlanabilmesi
   • Bordro hesabında sendikalı personellere ait ödeme ve kesintilerin otomatik olarak hesaplatılabilmesi
   • Bordro hesabında aynı personelin değişik ödeme/kesinti kalemlerinde brütten nete / netten bürete hesaplamaların yapılabilmesi
   • Bordro hesabında Aylık/Haftalık/Günlük/Saatlik ödeme türlerinin hesaplatılabilmesi
   • Personel kartından ilgili personel için SSK ve Gelir Vergisi indirimlerinin tanımlanabilmesi.
   • Personel bazında birden fazla masraf merkezi tanımlanarak personel maliyetinin istenilen oranda bu masraf merkezlerine aktarılabilmesi
   • İşyeri/Personel bazında Özel İndirim ve Teşvik tanımlarının yapılabilmesi
   • Terfi bilgilerinin girilebilmesi ve girilen bu bilgilerin personel kartını doğrudan etkilemesi
   • Personel kartı üzeriden personelin ilgili yıl ve aya ait bordro bilgisinin doğrudan görüntüleyebilmesi
   • Personel kartı bazından istenildiğinde SSK kalemlerinin seçilebilmesi/kaldırılabilmesi
   • Personel kartında ayrıca;
    • Kıyafet bilgilerinin tanımlanabilmesi
    • Kişiye özel bilgilerinin tanımlanabilmesi (Ev, Eş, Araba, Kan grubu, Servis, Telefon vs.)
    • İş tecrübesi bilgilerinin tanımlanabilmesi
    • Öğrenim durumu bilgilerinin tanımlanabilmesi
    • Ödül/ceza bilgilerinin tanımlanabilmesi
    • Detaylı çocuk bilgilerinin tanımlanabilmesi
    • Nüfus bilgilerinin tanımlanabilmesi
    • Yabancı dil bilgilerinin tanımlanabilmesi
    • Tanımlanmış olan performans notlarının girilebilmesi
    • Personel kullanabildiği büro araçları, bilgisayar programları, üye olduğu dernekler, hobiler, vs. girilebilmesi imkanı

 

   • Personele avans girilebilmesi ve bu avansın gerektiğinde ileriye dönük taksitlendirilerek ilgili puantaj ayında otomatik kesinti kaleminin oluşturulabilmesi
   • Personel eğitimlerinin detaylı bir şekilde tanımlanarak eğitim planlarının oluşturabilmesi ve bu planlarının takibi ve yonetiminin yapılabilmesi
   • Özel sigorta poliçelerinin personel bazında girilebilmesi ve ileriye dönük taksitlendirilerek aylık sigorta mutabakatlarının yapılabilmesi.
   • Personel İzinlerinin detay olarak girilebilmesi, raporlanabilmesi ve bordro hesabı ile entegrasyonu
   • İşyeri bazında; SSK kalemleri, çalışma saatleri, departman ve kıdem tazminatı parametrelerinin tanımlanabilmesi
   • İşyeri bazında tahakkuk aktarılacak muhasebe veritabının seçilebilmesi
   • İşyeri bazında yıllık indirim/teşvik, gelir vergisi muafiyet, damga vergisi muafiyet tanımlarının yapılabilmesi
   • Seçilen ödeme ve kesinti kalemlerinden bordro tiplerinin oluşturulabilmesi ve bordrounun bu şablonlar ile bordro hesaplatılabilmesi
   • Ödeme ve kesinti kalemlerine muhasebe hesap kodu ve maliyet merkezl kodu tanımlanarak oluşturulan yevmiye şablonları ile bölge bazında muhasebe tahakkuklarının oluşturulabilmesi.
   • Bordro hesaplarında kullanılmak üzere yasal ve şirketiçi olmak üzere çocuk yardımı tanımları yapılabilmesi
   • Personel kartında kullanılan 4 adet farklı işten ayrılma nedenleri tanımı kullanıcı tarafıdan yapılabilmesi
   • Tanımlanmış olan fazla mesai parametrelerine göre personel bazında fazla mesai takibinin yapılabilmesi ve personel puantajları ile entegrasyonunun yapılabilmesi
   • Kıdem ve İhbar tazminatı parametreleri girilerek işyeri ve personel bazında kıdem ihbar tazminat/yük raporlarının alınabilmesi
   • Personel kartlarında kullanılan görev kodlarının hiyerarşik olarak kullanıcı tarafından tanımlanabilmesi
   • İşyeri, Personel Türü, Sendikalı Olma durumu ve işe giriş tarihi kritlerlerine göre personellerin hak edecekleri izin günlerinin tanımlanabilmesi
   • Sınırsız sayıda ödeme/kesinti tanımının yapılabilmesi ve bunların doğrudan kullanıcı tarafından bordro hesabı ile raporlara otomatik olarak dahil edilebilmesi
   • Bordro hesabına işyeri, personel türü ve sandikalı olma durumlarına göre otomatik ödeme öndeğer tanımlarının yapılabilmesi
   • Resmi tatillerin sisteme tanımlanarak bu tatillerin bordro hesaplarına otomatik olarak yansıtılabilmesi
   • Sendika ve sendika kesinti tip ve oranların sisteme tanıtılabilmesi
   • Personel kartında kullanılan SSK İndirim kodlarının tanımlanabilmesi
   • SSK prim kalemlerinin kullanıcı tarafından tanımlanabilmesi
   • Yıl bazlı SSK tavan/taban larının tanımlanabilmesi
   • Taşeron firma ve bu firmalara ait kar oranlarının tanımlanabilmesi ve bu şekilde taşeron personel maliyet raporlarının hazırlanabilmesi
   • Yıl/Ay bazında gelir vergi dilimlerinin tanımlanabilmesi
   • Bankalara Otomatik Maaş/Avans ödeme talimatlarının gönderilebilmesi (Şu an: Akbank, Garanti, Teb, YKB için geçerli)
   • İstenilen Personel kritelerinde Toplu Maaş Artırmının otomatik olarak Yapılabilmesi ve Geri Alınabilmesi
   • Tamamen esnek kullanıcı tanımlı puantaj giriş ekranı ile kullanıcının istediği şekilde puantaj ekranını oluşturabilmesi, gerektiğinde excelden de buraya veri aktarabilmesi, personel, departman yada işyeri bazında bordro hesaplamalarını yapabilmesi
   • Personel Admin in veritabanı üzerinden kullanıcı yetkilendirme/yetki kaldırma işlemi yapılabilmesi
   • Personel Talep Formları modülü ile kullanıcıların yeni personel taleplerini sistem üzerinden tamamen parametrik olarak iletebilmesi ve onay akış sistemi imkanı.

 

  • Raporlar;
   • Aile Durumu Bildirimi
   • Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro
   • Avans Kesinti Listesi
   • Banka Talimatları
   • Bordro Raporu (Kullanıcı Kolon Seçimli)
   • Personel Devam Primi Listesi
   • SSK e-bildirge
   • Hesap Kodu Bazında Ödemeler Listesi(Ms.Reporting Services Tool)
   • Hesap Pusulası
   • Hesap Pusulası Özet
   • Hesap Pusulası (Şifreli Kağıt)
   • İşçi Çıkış Bildirim Listesi
   • İşçi Giriş Bildirim Listesi
   • İŞKUR İşten Ayrılma Bildirgesi
   • Kıdem İhbar Tazminat Yükü
   • Kıdem Tazmınatı Hesabı
   • Kıdem Tazmınatı Yükü
   • Kıdem İşçiliği Teşvik Primi
   • Kimlik Bilgilendirme Listesi
   • Personel Aylık Durum Raporu
   • Personel Eğitim Listesi (Kullanıcı Kolon Seçimli)
   • Personel Listesi
   • Personel Üzlük Bilgileri (Kullanıcı Kolon Seçimli)
   • Personel Terfi Listesi
   • Puantaj Bilgileri Raporu
   • SSK Eksik Gün Bildirim Raporu
   • SSK İşe Giriş Belgesi
   • Kesinti Tanımları Listesi
   • Ödeme Tanımları Listesi
   • Taşeron Personel Maliyetleri Raporu (Ms.Reporting Services Tool)
   • Toplam Maaş Bordrosu
   • Toplu Aile Bildirimi
   • Ücret Değişiklikleri Analiz Raporu (Ms.Reporting Services Tool)
   • Vergi İade Bordrosu (Geçmiş Yıllar için)
   • Vergi Matrahı Bildirim Yazısı(Geçmiş Yıllar için)
   • Vizite Kağıdı
   • Vizite Kağıdı (Eş/Çocuk için)
   •  
   • Özel Sigorta Raporları
    • Aylık Zeyil Taksitleri Raporu
    • Detaylı Sigortalı Personel Lstesi
    • Hayat Sigortası Bildirim Formu
    • Özel Sigrotalı Personel Listesi
    • Personel Bazında Taksitler Raporu
    • Sağlık Sigortası Bildirim Formu
    • Sigorta Mutabakat Raporu
    • Sigorta Zeyil Hareket Raporu

 

   • İzin Günleri Raporları
    • Ay Bazında İzin Günleri
    • İzin Defteri
    • Kişi Bazında İzin Günleri

İletişime Geçin