KALİTE YÖNETİMİ

KALİTE YÖNETİMİ

Kalite kontrol sistemi, özellikle üretim yapan işletmelerin hammadde temini ve üretim süreçlerinde kalite kontrol süreçlerini takip etmelerini kolaylaştıran bir yönetim aracıdır.  • Sınırsız sayıda kalite ölçüm tipleri tanımlanabilir. 
  • Kalite kontrol sürecinde kontrol edilecek ölçüm tipleri malzeme sınıfları bazında tanımlanabilir.
  • Malzeme sınıfları bazında zorunlu olarak kalite kontrol sürecine girecek sınıflar belirlenebilir.
  • Mal kabulünde kalite kontrolü zorunlu olan malzemelerin depocu insiyatifine bırakılmadan doğrudan kalite kontrol stok tipine girişi sağlanabilir.
  • Kalite kontrol sürecine girmiş malzemelere ilişkin incelemelerden sonra kabul, şartlı kabul ve red stok tiplerine otomatik olarak aktarımlar yapılabilir. Böylece kalite kontrol sürecinde elde edilmiş ölçüm değerleri de kayıt altına alınmış olur.
  • Tüm kalite kontrol işlemleri seri numaralı takip edilen ürünler için seri numarası bazında yapılabilir.
  • Doküman yönetimi sistemi sayesinde ISO standartları gereği tutulması gereken tüm süreç dokümanları revizeleri ile birlikte takip edilebilir.

İletişime Geçin