E-DEVLET ÇÖZÜMLERİ

E-DEVLET ÇÖZÜMLERİ

Vergi mükellefi işletmelerden belirli kriterleri sağlayanlar için e-Defter, e-Fatura, e-İhracat ve e-Arşiv modülleri geliştirilmiştir.

Model ERP GİB’in müsaade ettiği iki yöntemle entegrasyon sağlamaktadır.

Doğrudan Entegrasyon

Bu yöntem mükellef şirketin kendi sunucu bilgisayarlarından GİB’e aktarım yapmasına olanak vermektedir. Bu entegrasyon yönteminde GİB’e gönderilen bilgilerin saklanması ve sistemin sürekli çalışır vaziyette tutulması sorumluluğu mükellefe şirkete aittir.

Özel Entegratör Üzerinden Entegrasyon

Bu yöntemde mükellef şirket Model ERP üzerinden oluşturduğu bilgileri GİB tarafından onaylanmış bir özel entegratör firmaya gönderir ve GİB’le tüm haberleşme işlemlerini özel entgratör firma yapar. Bu yöntemde sistemin çalışır vaziyette tutulması sorumluluğu özel entegratör firmadadır.

Model ERP her iki yöntemi de desteklemektedir.

İletişime Geçin