DÖKÜMAN YÖNETİMİ

DÖKÜMAN YÖNETİMİ

DÖKÜMAN YÖNETİMİ 

ERP içinde,alış faturası, kasa fişi, satış faturası, malzeme kartı vb. bir çok belgeye dokümanlar eklenebilir. Ama dokümanların belli bir kimlik formu ile takip edilmesi ve hatta doküman bazında kullanıcıların yetkilerinin düzenlenmesi ise Doküman Yönetimi Modülünün işidir.

Doküman Yönetimi ile eklenecek belgelerin öncelikle bir kimlik formu hazırlanır, hazırlanan kimlik formlarına sadece o belge için kullanıcılar tanımlanır, kullanıcılara görme, değiştirme, ekleme gibi yetkiler ayrı ayrı tanımlanır. Bu şekilde kimin hangi belgeyi görüp, hangi belgeyi revize edeceği önceden kararlaştırılır ve bilinir.  •  Doküman Kimlik Formları oluşturma
  •  Doküman Kimlik Formları içine eklenecek belgelerin seçimi
  •  Doküman Kimlik Formları içine o doküman ile ilgili kullanıcıların seçilmesi 
  •  Kullanıcılara ayrı ayrı görme, değiştirme, ekleme gibi yetkilerin tanımlanması
  •  Ekli dokümanların değiştirilmesi durumunda revizyon takibi ile eski belgenin saklanır olarak tutulması.
  •  Doküman Kimlik Formlarını ve içeriklerinin raporlarını oluşturulduğu analiz raporları
İletişime Geçin