BÜTÇE

BÜTÇE

Kurumsal performans takibinin en önemli araçlarından bir tanesi de bütçe yönetimidir. Model ERP içerisinde her işletmenin kendi dinamiklerine göre şekillendirebileceği dinamik bir bütçe tanım özelliği vardır. Tüm bütçe kalemleri tanımlanabilir alanlardan oluşturulur ve çok farklı bütçe şablonları meydana getirilebilir.

Maliyet Merkezi Bazında Bütçe

Muhasebe sistemi içerisinde tanımlanmış olan maliyet merkezleri bazında bütçe planlamaları girilebilmektedir. Bu bazda da gerçekleşen analizi yapılabilmektedir.

Bütçe Senaryoları

Bütçe tahmin tipleri ile farklı senaryolar oluştumak ve bu senaryolara göre farklı bölüm büçelerinin planlanan ve gerçekleşen değerlerinin takibini sağlamak mümkündür. 


Diğer Modüllerle Tam Entegrasyon ve Gerçek Zamanlı Veri Alışverişi
Bütçe kalemlerinin sistem içerisindeki verilerden (satış, muhasebe vb gibi) otomatik çekilmesinin yanı sıra sistem içerisinde bulunmayan bir takım verilerin de dışardan girişine imkan sağlayan esnek bir alt yapı vardır.


Yetkilendirmeler
Departman bazında yetkilendirmeler yapılarak bütçe tahmin girişleri ve yine departman bazında gerçekleşen bütçe kalemleri takibi yapılmaktadır. Bu bağlamda planlanan ve gerçekleşenlerin analizi de kolayca yapılabilir.

Raporlama
Bütçe raporlama sistemi sayesinde bütçe aşımlarının ilgili sorumlulara mail ile bilgilendirilmesi ve raporlaması yapılmaktadır.

İletişime Geçin