BAKIM ONARIM (VARLIK YÖNETİMİ)

BAKIM ONARIM (VARLIK YÖNETİMİ)

Maddi varlıklar, işletmelerin gücünü oluşturan iki önemli etmenden (beşeri varlık, maddi varlık) birisidir. Maddi varlıkların kayıt altına alınması, yaşam döngüleri boyunca takiplerinin yapılması, arıza ve bakım işlemlerinin izlenmesi etkin bir şekilde kullanılmalarına yardımcı olur. Bu amaçlarla Varlık Yönetimi modülü önemli bir işlev görmektedir.

Varlık Kartları

İşletmenizde bulunan her çeşit maddi varlığa ait bilgileri kayıt edip raporlayabilmeniz için varlık kartlarını kullanabilirsiniz. Makine, ekipman, araç gereç, taşıt, iş makineleri vb gibi varlıklara ait özel bilgilerin yanı sıra kiralanmışlarsa kiralama ile ilgili bilgiler, model, marka, üretim yılı gibi bakım ve arıza durumlarında gerekli olabilecekler bilgiler kayıt altına alınır.

İş Talepleri

Maddi varlıkların sorumluluğunu üstlenen operatörler herhangi bir plansız arıza durumunda iş talebi açarak bakım ekiplerinin söz konusu maddi varlığa müdahale için plan yapmalarını sağlamış olurlar. İş talepleri üzerindeki aşama bilgisi sayesinde iş talebinin durumu takip edilebilir.

İş Emirleri

İş talepleri bakım ekibi tarafından değerlendirilir ve müdahale edilecek iş talepleri iş emirlerine dönüştürülür. İş emirlerine bakım veya arıza işini ele almak üzere bakım ekibinden bir sorumlu atanır. İş emirlerinde belirtilen konularla ilgili işlemler yapılarak iş emirlerine işlenir. Ayrıca iş emrinde belirtilmemiş ama müdahale esnasında fark edilen başka konularla ilgili de müdahaleler yapılır ve iş emirlerine işlenebilir. İş emirlerinde müdahaleye ilişkin detaylı zaman bilgileri de tutulur. Ayrıca kullanılan yedek parça veya sarf malzemeler varsa onlar da kayıt altına alınır. 

Müdahale ekibi firma bünyesinden olmayabilir. Bu durumda dış ekip belirtilebilir.

Planlı Bakım

Planlı bakımlar genel olarak üç kategoride uygulanır. Bunlar:

Periyodik Bakım

Maddi varlıkların verimli bir şekilde kullanılmasını garanti edecek en önemli işlemlerden birisi de planlı bakımlardır. Her maddi varlık için planlı bakım periyodları ve bu periyodlarda hangi işlemlerin yapılacağı belirtilir. Bu aşamadan sonra zamanı geldiğinde planlı bakım iş emirleri Model ERP tarafından otomatik olarak oluşturulur. Bakım ekipleri bu iş emirlerine istinaden planlı bakımlarını kolaylıkla takip edebilir.

Önleyici\Kestirimci Bakım

Büyük plansız duruşların önüne geçmek üzere bakım ekiplerinden çok operatörlerin haftada bir veya iki haftada bir rutin olarak yapmaları gereken kontrol ve bakımların yapıldığı kategoridir.

Otonom Bakım

Yalın Üretim yapan ve/ya TPM (Toplam Üretken Bakım) uygulayan işletmelerde bakım faaliyetlerinin bir kısmını operatörün günlük olarak yapmasını sağlayarak toplam ekipman etkinliğini artırmada kullanılan önemli bir bakım yöntemi olarak tanımlanır. 

Otonom Bakım 7 adımda uygulanır ve bir ekip çalışmasıdır;

1- Makinanın günlük temizliği ve mesele belirtilerinin öğrenilmesi
2- Kirlenmeyi engelleyecek metotların öğrenilmesi, zor erişilen yerlerin kolay erişilir hale getirilmesi
3- İlk temizlik,inceleme ve yağlama standartlarının oluşturulması
4- Kontrol prosedürleri ile ilgili genel eğitim yapılması
5- Kontrollerın “Otonom” yapılmaya başlanması
6- Standartların ve Görsel İdarenin uygulanması
7- Tam Otonom Bakım’ın başlaması


İletişime Geçin