AR-GE MERKEZİ YÖNETİMİ

AR-GE MERKEZİ YÖNETİMİ

AR-GE MERKEZİ YÖNETİMİ

Ar-Ge merkezi olan firmaların ERP ile bütünleşik Ar-Ge yönetim modülleri olmaması, firmalar açısından ciddi zaman kayıplarına ve raporlama dönemlerinde uzun uğraşlar sonucunda raporların hazırlanabilmesine yol açmaktadır.

Firmada yapılan çalışmaları Ar-Ge projesi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, Ar-Ge projesi olarak kabul edilen işlerin detaylarının takip edilebileceği ERP ile entegre AR-GE MERKEZİ YÖNETİMİ modülü altında mümkündür. • Ar-Ge projelerinde çalışanların takibi
 • Çalışanların dışarıda geçen süre takibinin yapılması için Görev ve İzin Formaları
 • Çalışanların içeride geçen sürelerinin proje bazlı dağılımın yapılacağı formlar
 • Görev formlarına ait raporlamalar
 • İzin formlarına ait raporlamalar
 • Ar-Ge analiz süre raporları
 • Ar-Ge nitelik raporları
 • Fikir havuzlarının oluşturulması ve fikir havuzlarından proje ye dönüştürülebilme
 • Değerlendirme Kurulları tanımlama
 • Projelerin puanlamasının yapılabilmesi 
 • Ar-Ge nitelik formları için tanımlanabilir tipte sayısız doküman ekleyebilmeİletişime Geçin