Makaleler

ERP çözümleri kurumlara ne gibi faydalar sağlıyor?

Kurumların stratejik disiplin ve yönetim aracı olan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemleri, işletmelerin sinir sistemi haline geliyor. Tüm iç ve dış ticari işlemler,

MRPI, MRPII, ERPII Nedir ?

MRPI, MRPII, ERPII Nedir ?

5 Temel ERP Sistemi Başarısızlık Nedenleri

ERP başarısızlıkları bir anda gerçekleşmemektedir. Bunun yerine, sorunlar ve risk, yüzeyin altına sızarak, balon yaratır ve kırılma noktasına ulaştırır. Bu kırılma noktası genellikle birinin işten ayrılması ile projenin fişinin çekilmesi anlamına gelir. Bu fazlasıyla zaman, para ve kaynak kaybının küçük bir göstergesidir. Başarısız olarak nitelendirilen pek çok ERP projesi incelendiğinde aşağıda belirtilen beş temel konuda yeterince iyi performans gösterilmediği ortaya çıkmaktadır.

Yan sanayide başarılı bir ERP uyarlaması için yol haritası

Kurumların stratejik disiplin ve yönetim aracı olan ERP sistemi, vücudumuzun sinir sistemi kadar gerekli ve önemlidir. Bu nedenle, sağlıklı işleyen bir ERP sistemi, yan sanayi işletme yöneticilerimiz için, makina parkı ve üretim yeteneklerinden daha büyük bir övünç kaynağı olmalıdır. Çünkü, uyarlama sonrasında, işletmenin tüm iç ve dış ticari işlemlerini, yeni sinir sistemleri haline gelen ERP ile yönetmeye başlamanın çok sayıda avantajı bulunuyor. Doğru yönetmenin ve planlamanın yanında, sipariş, ürün, ürün grubu, yönetim birimi bazında gerçekleşen maliyetlerin, gelir-gider kalemlerinin pivot analizleri sonucunda alınan doğru kararlar sayesinde, kısa zamanda verimlilik ve giderlerde kontrol sağlanıyor. Tekrarlı ve kişilere bağlı işlemler ortadan kalkıyor, ortaya çıkan kurumsal hafıza sayesinde günlük işlemlerin takibi problem olmaktan çıkıyor ve personel kaynağı daha verimli kullanılıyor. Verileri elde etme ve raporlama zorlukları aşıldığından, yetkili yönetici, zamanının önemli bir bölümünü kontrol, analiz ve karar verme yönünde kullanabilir hale geliyor.