skip to Main Content
0212 275 87 88 info@mbi.com.tr

Halı Üretiminin Zorlu Senaryoları

Günümüz iş dünyasında, rekabetin yoğun olduğu bir ortamda, işletmeler için verimlilik ve müşteri memnuniyeti elde etmek büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle halı üretim sektöründe, karmaşık ürün konfigürasyonları, etkili tedarik zinciri yönetimi ve üretim süreçlerinin doğru bir şekilde yönetilmesi gibi zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler, hammadde tedariki, üretim planlaması, kalite kontrol ve lojistik gibi pek çok kritik süreçle başa çıkmak zorundadır.

Ayrıca, halı üretiminin özgün zorluklarına ek olarak, işletmelerin karşılaştığı diğer büyük bir meydan okuma da ERP entegrasyonudur. Bu entegrasyon süreci, işletmelerin var olan süreçlerini bir bütün olarak yönetmelerini sağlamak ve bu süreçleri daha verimli hale getirmek adına önemli bir adımdır. Ancak, entegrasyon sonrasında yazılım geliştirme ve süreçlerin sürdürülebilirliği gibi unsurlar da büyük bir önem taşımaktadır. İşte bu noktada, halı üretimini ve işletme süreçlerini tam anlamıyla optimize edebilmek için sürekli bir yazılım geliştirme ve destek süreçlerinin önemini vurgulamak gerekmektedir.

Bu noktada, “TAM ENTEGRE HALI ÜRETİMİ YÖNETİM SİSTEMİ” devreye girerek, hem halı üretimi özelindeki zorluklarla başa çıkmak hem de ERP entegrasyonunu daha etkin bir şekilde yönetmek adına işletmelere önemli bir destek sağlamaktadır. Bu sistem, sektöre özgü ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış olup, halı üretimindeki zorlukları aşmak ve işletmeleri rekabet avantajı elde etmeleri konusunda güçlendirmek için kapsamlı bir çözüm sunmaktadır.

Halı üretimi, gün geçtikçe karmaşıklaşan ve çeşitlenen taleplerle karşı karşıya olan bir sektörde faaliyet göstermektedir. Bu dinamik ortamda, işletmelerin başarıya ulaşabilmeleri için bir dizi zorlu senaryo ile başa çıkmaları gerekmektedir. Karmaşık ürün konfigürasyonlarından, malzeme yönetimi ve stok takibine, hızlı müşteri sipariş yönetiminden çoklu üretim süreçlerine kadar pek çok kritik alan, halı üretimini şekillendiren temel unsurlardır. Bu bağlamda, halı üretiminin zorlu senaryolarına odaklanarak, sektördeki işletmelerin karşılaştığı bu önemli zorlukları birlikte inceleyelim.

 

1.Karmaşık Ürün Konfigürasyonu

Halı üretiminde, müşteri taleplerine göre farklı ebatlar, desenler, renkler ve özellikler içeren ürünler oluşturulması yaygındır. ERP sistemlerinde bu karmaşık ürün konfigürasyonlarının yönetimi ve müşteri taleplerine uygun olarak ürünlerin otomatik olarak oluşturulması zorlayıcı olabilir. Geliştirdiğimiz boyutlu malzeme yapısı ile sipariş girişlerinde halı malzeme kartı otomatik oluşturulmaktadır.

1.1.Boyutlu Malzeme Yapısının Avantajları

Boyutlu malzeme kodu yapısını kullanarak halı malzeme tanımlarınızı oluşturmak, halı üretiminde malzemelerin düzgün yönetilmesi ve izlenmesi için oldukça önemli bir adımdır. Bu yapı, halı üretimindeki farklı özelliklerin ve değişkenlerin sistematik bir şekilde kodlanması ve takip edilmesine olanak sağlar. Bu da iş süreçlerini daha verimli ve düzenli hale getirebilir.

Özellikle bahsettiğiniz kalite, desen, palet, zemin rengi, bordür rengi, kenar formu ve ebat bilgilerini malzeme kodunda tanımlayabilmeniz, aşağıdaki avantajları sağlayabilir:

  • Doğru ve ayrıntılı bilgiler: Her bir halı malzemesi, tüm özelliklerinin kod içinde yer alması sayesinde eksiksiz ve doğru bir şekilde tanımlanmış olur. Bu da üretimde karışıklığı azaltır ve yanlış anlaşılmalara engel olur.
  • Kolay izlenebilirlik: Malzeme kodları sayesinde üretim sürecinde kullanılan her malzemenin geçmişi ve özellikleri izlenebilir hale gelir. Bu da kalite kontrolünü ve geriye dönük takibi kolaylaştırır.
  • Stok yönetimi ve envanter kontrolü: Boyutlu malzeme kodları, stok yönetimi ve envanter kontrolü için çok faydalıdır. Stokta bulunan malzemelerin özelliklerine göre düzenli bir şekilde takip edilmesini ve yönetilmesini sağlar.
  • Üretim planlaması ve verimlilik: Malzeme kodlarının belirli özellikleri temsil etmesi, üretim süreçlerinin daha iyi planlanmasına ve daha verimli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.
  • Müşteri memnuniyeti: Düzgün ve ayrıntılı malzeme kodları, müşterilere doğru ürünlerin sunulmasını kolaylaştırır ve müşteri memnuniyetini artırabilir.

 

2.Malzeme Yönetimi ve Stok Takibi

Halı üretiminde kullanılan çeşitli malzemelerin yönetimi ve stok takibi önemlidir. Malzeme tedariki, stok düzeyleri ve tüketimi gibi süreçlerin ERP sistemiyle entegre edilmesi gerekmektedir.

2.1.Malzeme Tanımlama ve Katalog Oluşturma: ERP sisteminde kullanılacak malzemelerin tanımları yapılmalıdır. Her malzeme için benzersiz bir malzeme kodu ve açıklama belirlenmelidir. Malzemelerin gruplandırılması için malzeme kategorileri ve alt kategorileri oluşturulmalıdır. Malzemelerin özellikleri (örneğin, tedarikçi bilgileri, birim maliyeti, birim ağırlığı, renk, vb.) detaylı bir şekilde kataloglamalıdır.

2.2.Tedarikçi ve Stok Bilgilerinin Kaydedilmesi: ERP sistemi içinde tedarikçi bilgileri kaydedilmelidir. Tedarikçi adı, iletişim bilgileri, anlaşma koşulları gibi veriler girilmelidir. Tedarikçilerle yapılan sözleşmeler, anlaşmalar ve fiyat listeleri gibi belgeler elektronik olarak depolanmalıdır. Malzeme stokları için başlangıç miktarları ve minimum stok seviyeleri gibi önemli veriler girilmelidir.

2.3.Malzeme Girişi ve Çıkışı: Malzemelerin alındığı ve tüketildiği noktalarda ERP sistemi kullanılmalıdır. Malzeme girişleri ve çıkışları kaydedilmelidir. Malzeme girişleri sırasında stok miktarları güncellenmeli ve malzeme çıkışları sırasında stok seviyeleri kontrol edilmelidir. Malzeme tüketimleri, üretim emirleri, satın alma siparişleri ve diğer süreçlerle ilişkilendirilmelidir.

2.4.Stok Takibi ve Yenileme Talepleri: ERP sistemi, malzeme stoklarını sürekli olarak takip etmelidir. Minimum stok seviyeleri altına düşen malzemeler için otomatik yenileme talepleri oluşturulmalıdır. Stok seviyeleri ve tüketim trendleri görsel olarak takip edilebilmeli ve stok raporları düzenli olarak üretilmelidir. Tedarikçilerle iletişime geçmek ve yeni malzeme siparişleri oluşturmak için ERP sistemi kullanılmalıdır.

2.5.Malzeme Kalite Kontrolü: ERP sistemi, malzeme kalite kontrolleri için önceden belirlenmiş standartları ve test kriterlerini içermelidir. Malzeme alındığında yapılan kalite kontrolleri, ERP sistemine kaydedilmelidir. Kalitesiz veya uygun olmayan malzemelerin işlemi otomatik olarak durduracak ve geri bildirim mekanizmaları entegre edilmelidir.

3. Hızlı ve Etkin Müşteri Sipariş Yönetimi

Halı üretimi, müşteri taleplerine hızlı ve doğru bir şekilde yanıt verme becerisi gerektirir. ERP sistemi, müşteri siparişlerini hızlı bir şekilde almalı, doğru ürünlerin ve özelliklerin seçilmesini sağlamalı ve üretim planlamasını buna göre güncellemelidir. Bu, müşteri memnuniyetini artırırken, üretim süreçlerinin verimli bir şekilde işlemesine yardımcı olur. ERP sisteminin sipariş yönetimi modülleri bu hızlı ve dinamik taleplere cevap verebilecek esneklikte olmalıdır.

4.Çoklu Üretim Süreçleri

Bu karmaşık süreçlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi ve başarıyla uygulanabilmesi için işletmeler, operasyonlarını titizlikle takip etmek durumundadır. Çoklu üretim süreçlerindeki farklı aşamalardaki işlemlerin ve adımların doğru bir şekilde izlenmesi, operasyonların düzenli bir şekilde ilerlemesi için kritik bir öneme sahiptir. Bu izleme süreci hem üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak hem de potansiyel hataları önlemek adına vazgeçilmez bir unsurdur.

Firmamız, bu zorlu süreçleri başarıyla yönetmek ve operasyonları titizlikle takip etmek adına Weavelink planlama programı ile ERP sistemini tam entegre bir şekilde kullanmaktadır. Müşteri siparişleri ve planlama programları ERP’den Weavelink’e aktarılmakta, aynı zamanda tezgahlara dokuma için oluşturulan planlama bilgileri de ERP’ye geri aktarılmaktadır. Bu entegrasyon sayesinde, ERP sistemi dokuma bilgilerini otomatik olarak almakta ve dinamik reçeteye dayalı olarak otomatik üretim emirleri ve iş emirleri oluşturmaktadır. Bu süreç, üretim planlamasının daha hassas ve verimli bir şekilde yapılmasına, zaman ve kaynakların etkin kullanılmasına ve müşteri taleplerine hızlı bir yanıt verilmesine yardımcı olmaktadır.

Firmamız, bu entegre ERP ve Weavelink çözümü sayesinde, üretim süreçlerini daha iyi izleyerek verimliliği artırmakta, envanter yönetimini optimize etmekte ve müşterilere daha hızlı ve doğru hizmet sunmaktadır. Aynı zamanda, Designcom desen arşiv programıyla yapılan entegrasyon sayesinde müşteri siparişlerine ait halı desenleri için iş emri oluşturma işlemi de kolaylıkla gerçekleştirilmektedir. Bu entegre süreçler sayesinde, halı desenlerinin yönetimi ve müşteri taleplerine uygun şekilde takibi oldukça kolaylaşmaktadır. Sonuç olarak, müşteri odaklı bir yaklaşımla, yüksek kaliteli halı üretimini başarıyla gerçekleştirmeyi ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemekteyiz.

5- Kalite Kontrol ve İzlenebilirlik

Halı üretiminde kalite kontrol adımları önemli bir rol oynar. ERP sisteminin kalite kontrol verilerini takip etmesi, hatalı ürünlerin tespit edilmesi ve izlenebilirliğin sağlanması gerekmektedir.

5.1.Kalite Kontrol Girişinin El Terminali Uygulaması ile Yapılması: Halı üretiminde, kalite kontrol adımlarının etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi gerekmektedir. Bunun için Model ERP içinde yer alan el terminali uygulaması kullanılmaktadır. Kalite kontrol ekipleri, üretim sürecinin farklı aşamalarında el terminalleri aracılığıyla kalite kontrol standartlarına göre ölçümler ve değerlendirmeler yapmaktadır. Bu el terminalleri, ERP sistemiyle entegre bir şekilde çalışmaktadır ve anlık veri aktarımı sağlamaktadır. Bu sayede, kalite kontrol sonuçları anında ERP sisteminde kaydedilir ve süreç yöneticileri tarafından anlık olarak izlenebilir. El terminali uygulaması, hatalı ürünlerin hızlı bir şekilde tespit edilmesine ve kalite standartlarına uygunluğunun sağlanmasına yardımcı olur.

5.2.Seri Numarası Bazında Kalite Ölçüm Bilgilerinin Girilmesi: Her halı ürünü, benzersiz bir seri numarasına sahiptir. Seri numarası bazında kalite ölçüm bilgileri, ürünlerin özelliklerine ve kalite standartlarına göre kaydedilir. ERP sistemi, her seri numarası için ayrı ayrı kalite kontrol verilerini depolar ve takip eder. Bu bilgiler, üretim sürecinin her aşamasında kalite güvencesi sağlamak ve müşteri taleplerine uygunluğu garanti etmek için kullanılır. Seri numarası bazında kayıt tutma, hatalı ürünlerin tespitini kolaylaştırır ve kalite yönetimine katkı sağlar.

5.3.Depo Adres Kodu Oluşturularak İstenilen Adreslere Atama Yapılması: Ürünlerin depolanması ve takibi için ERP sistemi, her bir depo alanı için benzersiz depo adres kodları oluşturur. Bu adres kodları, ürünlerin depolama ve çıkış noktalarını belirler. ERP sistemi, ürünlerin seri numaralarını ve depo adres kodlarını entegre bir şekilde yönetir. Ürünlerin depo içindeki hareketleri, depo adres kodları sayesinde izlenebilir hale gelir. Ürünler, depo adres kodlarına göre raf ve raflar arasında taşınırken, ERP sistemi bu hareketleri kayıt altına alır. Bu sayede, ürünlerin nerede olduğu ve depo içindeki hareketleri anlık olarak takip edilebilir. İstenilen adreslere atama yapma, depo içi verimliliği artırır ve hızlı bir şekilde ürünlerin sevkiyatını veya stoklanmasını sağlar.

6- Tedarik Zinciri Yönetimi

Halı üretiminde tedarik zinciri yönetimi kritik bir öneme sahiptir. Malzemelerin, tedarikçilerin ve alt yüklenicilerin koordinasyonu ve izlenmesi, ERP sisteminin bu süreçleri etkin bir şekilde yönetmesini gerektirir.

6.1. Satınalma Talepleri: ERP sistemi, üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin tespiti ve taleplerin oluşturulmasında kullanılır. Üretim bölümleri, ERP sistemine uygun talep formu doldurarak malzeme ihtiyaçlarını belirtir. Bu talepler, tedarik zincirinin başlangıcını oluşturur.

6.2.Satınalma Teklifleri:ERP sistemi, tedarikçilerden alınacak teklifleri toplamak ve değerlendirmek için kullanılır. Satınalma birimi, ERP sistemindeki tedarikçi bilgileri ve teklif toplama portalını kullanarak uygun tedarikçilerden teklifleri alır ve sistemde saklar.

6.3.Satıcı Teklifleri:ERP sistemi, tedarikçilerin verdikleri teklifleri kaydeder ve değerlendirme sürecine yardımcı olur. Bu sayede en uygun fiyat ve kalite dengesi sağlanarak en iyi tedarikçi seçilir.

6.4.Teklif Toplama Portalı:ERP sistemi, teklifleri toplamak için online bir portal sunar. Tedarikçiler, bu portala erişerek tekliflerini sisteme kolayca girebilir ve takip edebilir. Böylece teklif süreçleri daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetilir.

6.5.Satınalma Siparişi:ERP sistemi, uygun tedarikçiden alınan teklifler sonucunda satınalma siparişlerinin oluşturulmasını sağlar. Satınalma birimi, ERP sistemi üzerinden doğru tedarikçilere doğru miktar ve fiyatlarla siparişleri ileterek, malzemelerin teminini sağlar.

Bu aşamalar, ERP sistemi ile tedarik zinciri yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Üretimde ihtiyaç duyulan malzemelerin doğru zamanda ve uygun maliyetle temin edilmesi, üretim süreçlerinin aksamadan ilerlemesini ve müşteri taleplerine zamanında yanıt verilmesini sağlar. Aynı zamanda tedarik zinciri verilerinin ERP sistemi tarafından takip edilmesi ve analiz edilmesi, süreçlerdeki verimliliği artırır ve maliyetleri optimize eder. Tedarik zinciri yönetimi sayesinde, firmamız halı üretiminde rekabet avantajı elde ederek, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

7- Esnek Üretim Planlaması

ERP sisteminin hızlı ve dinamik bir şekilde üretim planlamasını güncelleyebilmesi, müşteri taleplerinde meydana gelen değişikliklere ve ek üretim taleplerine anında yanıt verebilme yeteneği açısından büyük önem taşımaktadır. Weavelink entegrasyonu sayesinde, müşterilerden gelen sipariş değişiklikleri veya ek üretim talepleri ERP sistemimizden otomatik olarak Weavelink’e aktarılmaktadır.

Ayrıca, ERP sistemi üzerinde iplik ve sarf malzeme stokları anında stok raporlarından listelenerek takip edilebilmektedir. Bu sayede, iplik ve sarf malzemelerin stok durumları sürekli izlenir ve malzeme tedariki için zamanında önlem alınabilir. Weavelink entegrasyonu ile iplik tüketimleri de otomatik olarak çekilerek, siparişlerin iplik tüketimi hesaplanabilmektedir. Bu, malzeme yönetiminin doğru ve etkin bir şekilde yapılmasına katkı sağlar.

Siparişler için ERP sisteminde reçeteler oluşturulur ve bu reçetelere göre sarf malzeme tüketimleri gerçekleştirilir. Bu sayede, her siparişin malzeme tüketimi ayrı ayrı hesaplanabilir ve stok düzeyleri güncel tutulabilir. Weavelink ve ERP entegrasyonu, siparişlerin üretim aşamasında ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilmesini sağlar ve süreçlerin kesintisiz ilerlemesine yardımcı olur.

Bu entegrasyon sayesinde, üretim süreçlerimiz daha verimli bir şekilde planlanırken, iplik ve sarf malzeme stoklarındaki kontrolümüz artar. Müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilmek ve kaliteli ürünler sunabilmek için ihtiyaç duyulan malzemelerin her zaman elde bulunması, firmamızın rekabet avantajını güçlendirmesine yardımcı olmaktadır.

8- Veri Bütünlüğü ve Entegrasyon

Halı üretim sürecinde, farklı departmanlarda üretilen verilerin doğru bir şekilde toplanması ve entegre edilmesi, ERP sistemi için kritik öneme sahiptir. Üretim, satın alma, stok yönetimi, kalite kontrol gibi farklı departmanlardaki verilerin birbirleriyle uyumlu ve tutarlı olması, veri bütünlüğünün sağlanmasını gerektirir.

ERP sistemi, farklı departmanlardaki verileri merkezi bir veritabanında toplar ve işler. Bu sayede, verilerin güvenilir ve doğru bir şekilde kaydedilmesi, yanlış veya çelişkili bilgilerin önüne geçilmesi ve raporlamalarda tutarlılık sağlanması mümkün olur. Veri bütünlüğünün sağlanması, doğru ve güvenilir kararlar alınmasına, süreçlerin verimli bir şekilde yönetilmesine ve işletme performansının iyileştirilmesine katkı sağlar.

Ayrıca, ERP sisteminin diğer işletme yazılımları ve araçlarla entegrasyonu da büyük önem taşır. Örneğin, Weavelink ve Designcom gibi farklı programlarla yapılan entegrasyonlar, sipariş yönetimi ve desen takibi gibi süreçleri daha etkin bir şekilde yönetmeyi sağlar. Veri entegrasyonu, iş süreçlerinin daha verimli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olurken, manuel veri aktarımlarının azaltılmasına ve hataların önlenmesine imkan tanır.

Bu nedenle, ERP sisteminin veri bütünlüğünü koruması ve diğer yazılımlarla başarılı entegrasyonlar yapması, halı üretim sürecinin etkin ve başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlar. Firmamız, veri bütünlüğü ve entegrasyona özel önem vererek, doğru ve güvenilir verilere dayalı olarak süreçlerini yönetir ve müşterilere en üst düzeyde hizmet sunmayı hedefler

9- Kullanıcı Kabulü ve Eğitimi

ERP sisteminin başarılı bir şekilde kullanılabilmesi için kullanıcıların sistemi benimsemesi ve doğru bir şekilde kullanabilmesi büyük önem taşır. Firmamızda, ERP sistemine geçiş sürecinde kullanıcıların katılımını sağlamak ve eğitimler düzenlemek için özel bir öneme sahibiz.

Kullanıcı kabulü, yeni bir işletme yazılımı veya süreçe geçişin başarılı olabilmesi için kritik bir adımdır. Bu nedenle, kullanıcıların sürece dahil edilmesi, onların görüşlerini almak ve ihtiyaçlarına uygun bir çözüm sunmak, sistemin etkin bir şekilde benimsenmesine katkı sağlar. Kullanıcıların endişelerini anlamak, onlara süreçlerde nasıl daha verimli olabileceklerini göstermek ve süreçleri kullanıcı dostu bir şekilde tasarlamak, kullanıcıların olumlu bir deneyim yaşamasına yardımcı olur.

Eğitim, kullanıcıların sistemi doğru bir şekilde kullanmalarını sağlar ve onları sistemin gücünden tam anlamıyla faydalanmaya yönlendirir. Firmamızda, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş eğitim programları düzenleriz. Bu eğitimler, ERP sisteminin temel işlevlerini kapsar ve kullanıcıların süreçlerde nasıl daha etkin ve verimli olabileceklerini öğrenmelerini sağlar.

Ayrıca, deneyimli ve tecrübeli ekibimiz, kullanıcılarımızın sürekli destek alabilmeleri için her zaman hazırdır. Teknik destek ekibimiz, kullanıcıların karşılaştığı sorunlara hızlı ve etkili çözümler sunar. Kullanıcıların güven duygusu kazanmasını sağlamak ve sistemi etkin bir şekilde kullanabilmelerini desteklemek için sürekli eğitim ve yardım sunmaya özen gösteriyoruz

Bu sayede, kullanıcıların sistemi benimsemesi ve doğru bir şekilde kullanması, ERP sisteminin başarılı bir şekilde uygulanmasına ve halı üretim süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. Firmamız, kullanıcıların ihtiyaçlarına özel olarak yaklaşarak, sistemi en üst düzeyde verimlilikle kullanmalarını sağlamayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflemektedir

Entegre ERP Çözümü: Halı Üretiminde Başarı İçin Anahtar Süreçler ve Model ERP’nin Rolü

Model ERP, halı üretim sektöründeki karmaşık senaryoları etkin bir şekilde yönetebilmek ve işletmelere rekabet avantajı kazandırmak amacıyla geliştirilmiş kapsamlı bir çözümdür. Bu entegre yazılım, halı üretiminin başlıca zorluklarına odaklanarak, karmaşık ürün konfigürasyonları, malzeme yönetimi, müşteri sipariş yönetimi, kalite kontrol, tedarik zinciri yönetimi ve esnek üretim planlaması gibi kritik alanlarda çözümler sunmaktadır.

Boyutlu malzeme yapısı, müşteri taleplerine özel halılar üretirken malzeme yönetimini kolaylaştırarak stok takibini optimize etmekte ve doğru verilerin kullanılmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca, malzeme kalite kontrolü süreçleri sayesinde, üretimde kalite standartlarına uygunluğu sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak mümkün olmaktadır.

Tedarik zinciri yönetimi, Model ERP’nin işletmelerin malzeme teminini optimize etmelerine, satın alma süreçlerini hızlandırmalarına ve stok yönetimini daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olmaktadır. Tedarikçi teklifleri, satınalma siparişleri ve malzeme giriş/çıkışları gibi süreçler, sistem tarafından entegre bir şekilde yönetilerek veri bütünlüğü sağlanmaktadır.

Müşteri sipariş yönetimi ve çoklu üretim süreçlerindeki esneklik, Model ERP’nin halı üretimindeki dinamik taleplere hızlı ve doğru bir şekilde yanıt verme kabiliyetini göstermektedir. Siparişlerin hızlı bir şekilde alınması, üretim planlamasının güncellenmesi ve üretim süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesi, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktadır.

Sonuç olarak, Model ERP’nin tam entegre halı üretim yönetim sistemi, işletmelerin karmaşık senaryolarla başa çıkmasına, süreçlerini optimize etmesine ve müşteri memnuniyetini artırmalarına olanak sağlamaktadır. Verimli bir malzeme yönetimi, kalite kontrol süreçleri, etkili tedarik zinciri yönetimi ve dinamik üretim planlaması ile Model ERP, halı üretim sektöründe rekabet avantajı elde etmeyi hedefleyen işletmeler için güçlü bir destek sağlamaktadır.

 

 

Back To Top
Open chat
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?