skip to Main Content
0212 275 87 88 info@mbi.com.tr
Kurumsal Kaynak Planlama Ya Da Erp Nedir

KKP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlama’nın baş harflerinden oluşan KKP, ingilizce Enterprise Resource Planning olarak ifade edilir.

Şirketlerin bilgi kontrollerini basitleştirmek ve operasyon bazındaki verimliliği artırmak amacıyla uygulanan ve kurumsal yapıda yer alan ortak kaynaklara ulaşımı hızlandırarak iş aşamalarını standardize eden bir yöntemdir.

Kısaca ERP olarak ifade edilen “Kurumsal Kaynak Planlama” hakkında bir çok tanımla karşılaşabilirsiniz. Yukarıdaki tanım da bunlardan bir tanesi.  Elbette bu tanımlar ERP sisteminin ne olduğu hakkında bir parça bilgi verir. Ancak ERP programı bundan çok daha fazlası olduğuna emin olabilirsiniz.

ERP ne demek? Bir şirket neden ERP Programı kullanmalı?  ERP faydaları nelerdir? ERP hangi alanlarda kullanılır? gibi sorulara verilecek cevaplar ERP programlarının önemini daha belirgin hale getirecektir.

Bu yazımızda bir kaç başlık altında ERP programını detaylandırarak daha iyi anlaşılmasını hedefledik.

Ayrıca ERP Programı hakkında derlediğimiz bir başka yazımız daha var. İçerik için https://www.mbi.com.tr/makaleler/erp-nedir/.html bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

ERP Programının Faydaları Nelerdir?

Geleneksel programlar kullanılırken meydana gelebilecek olan çeşitli zayiatlar ve üretimde veya tedarikte oluşabilecek gecikme ve aksamalar, ERP sistemleri kullanımında oluşmayacağı için firmaya katkıları şüphesiz oldukça çoktur.

ERP yazılımlarının sağladığı faydalar sektöre, firmaya, kullanım şekli ve kullanıcıya göre çeşitlilikler göstermektedir. Firmalar için ERP yazılımının kullanımından önceki ve sonraki durumlar, kriterler belirlenerek kıyaslandığı zaman, firma performansı üzerindeki etkiler gözlemlenebilmektedir. Doğru yönetmenin ve planlamanın yanında, sipariş, ürün, ürün grubu, yönetim birimi bazında gerçekleşen maliyetlerin, gelir-gider kalemlerinin pivot analizleri sonucunda alınan doğru kararlar sayesinde, giderlerde azalma ve gelirlerde artış sağlanıyor. Tekrarlı ve kişilere bağlı işlemler ortadan kalkıyor, ortaya çıkan kurumsal hafıza sayesinde günlük işlemlerin takibi problem olmaktan çıkıyor ve personel kaynağı daha verimli kullanılıyor. Verileri elde etme ve raporlama zorlukları aşıldığından, yetkili yönetici, zamanının önemli bir bölümünü kontrol, analiz ve karar verme yönünde kullanabilir hale geliyor.

Özellikle büyük ölçekteki firmalar için bunun önemi daha büyüktür. Geleneksel yöntemlerle bütünleşik olmayan ofis ve muhasebe programları, iş yükü ve maliyetleri artırır, verimliliği düşürür.  ERP sistemi gün geçtikçe kendini geliştirip günümüz iş dünyasındaki tüm sektör ve işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Böylelikle büyümeyi hedefleyen her firma için ERP tercihten çok zorunluluk haline gelmiştir.

ERP Programının birçok faydalarından bazıları aşağıdaki gibidir.

 • Bir şirketin tüm departmanlarındaki iş süreçlerini bir sisteme entegre edip, tek noktadan yönetme kolaylığı sağlar.
 • Farklı bölümlerin durumu hakkında bilgi toplar ve bu bilgiyi üretken olarak kullanılabileceği diğer bölümlere sunar.
 • Müşteri memnuniyetinde artış sağlar.
 • Tek bir noktadan gerekli tüm bilgiye ulaşmanızı sağlar.
 • Kullanım kolaydır ve sistemi basitleştirerek verimliliği artırır.
 • Sorun ve problemleri ön görmeyi sağlar ve çözümler üretir.
 • Tüm iş süreçler için en iyi uygulamaları içererek, kurumun sistemleri hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırmasını ve böylece uygulama maliyetlerini en aza çekmesini sağlar.
 • Şirketin coğrafi olarak farklı bölgelerde (yurt içi ve dışı) bulunan birimlerini, bunların bütün fonksiyonlarını, merkezi olarak ve eş zamanlı yönetmeye olanak tanır.

Ekonomik Dalgalanma Dönemlerinde ERP’nin Kurumlara Faydası Ne Yönde Olabilir?

Gelirlerin azaldığı, kâr marjlarının düştüğü dönemlerde, maliyetlerin doğru takibi ve stratejik analizler ile doğru kararların alınması daha da önem kazanıyor. Bu da ERP sistemi ile mümkün. İş süreçlerinin takibinde ERP kullanan kurumlar, kurum içindeki finansal bilgilerin entegrasyonu; müşteri siparişlerinin alınışından, üretim ve teslimine kadarki sürecin entegrasyonu sayesinde satış, satın alma, üretim ve sevkıyat departmanlarının koordinasyonu; imalat süreçlerinin standartlaştırılması ve hızlandırılması; atıl stok miktarının azaltılması, böylece maliyetlerin azaltılması; insan kaynakları bilgilerinin standartlaştırılması; iş süreçlerinde iyileşme gibi onlarca avantaja kavuşuyor.

ERP Programı Hangi Alanlarda Kullanılır?

ERP sistemleri ilk yıllarda üretim sektöründe kullanıma sunulsa da, son yıllarda çok daha büyük bir alana hizmet sunmaktadır.

ERP, kurumların yönetim birimlerini ve iş süreçlerini bütünleştirerek, rekabet üstünlüğü elde edebilmek için en iyi iş uygulamalarını, yöntemlerini ve araçlarını belirlemeyi ve bunları uygulamayı hedefler. Tüm sektörleri hedef alan ve kurulumu esnasında firmaya göre özelleştirilebilen standart yazılım paketleridir. Çeşitli modüller ile sektörle ilgili çözümler de geliştirilebilir. ERP yazılımları, dünya ölçeğinde kullanım olanağı sağlayan işlevsellikleri sayesinde, tüm sektörlerde uygulama olanağı bulabilir.

Özellikle, büyüyen ve gelişen şirketler, stok kontrolü, kapasite yönetimi, finans, muhasebe, satış yönetimi, insan kaynakları, tedarikçiler, müşteriler gibi bir çok faktörü kontrol altında tutmak, istenen bilgilere daha kolay ulaşmak ve maliyetleri düşürmek gibi bir çok amaç için bütünleşik sistemlere ihtiyaç duymaktadır. ERP yazılımları da bu ihtiyacı firmaya göre fonksiyonel olabilecek şekilde karşılayan sistemlerdir.

ERP Modülleri Nelerdir?

ERP programı;

 • Satın Alma
 • Satış
 • Stok
 • Muhasebe
 • Finans
 • Kalite
 • Üretim
 • Proje
 • İnsan Kaynakları

gibi temel modüllere sahiptir. Her işletmeye göre uyarlanabilir. Bu konuda daha kapsamlı olan https://www.mbi.com.tr/model-erp-modulleri sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Nedir?

ERP sistemleri alanında teknik ve fonksiyonel destek sağlayan kişilere Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı denir. Birden çok sisteme entegre etmek için ERP’yi özelleştirmek ve yapılandırma görevi onlara aittir. Kullanıcı ihtiyaçlarını tanımlamaya ve veri işlemeyi geliştirmeye yardımcı olmak üzere sistem analistliği yapar ve kurumun kaynak planlama kararlarına yardımcı olur. ERP yazılımının mümkün olduğunca sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar ve eksiklikler için çözümler geliştirip denetler. ERP Danışmanı, çalışan eğitimi, iş süreçleri ve çalışan iletişimi dahil olmak üzere birçok alandaki şirketin iş gereksinimlerini ve yazılım gereksinimlerini değerlendir ve geliştirilen yeni çözümlerin zaman ve maliyet açısından verimli olmasını sağlar.

İşinizi Büyütmek İstiyor musunuz?

Model ERP Yazılım Modülleri ile Bu Sandığınızdan Daha Kolay!

İşletmenizi Büyütmek İçin Bir Proje Başlatın!

Uzman Ekibimiz işletmenizin hangi yazılıma ihtiyacı olduğu konusunda tespitlerde bulunarak, sizlere en iyi teklifleri sunar.


Back To Top
Open chat
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?