skip to Main Content
0212 275 87 88 info@mbi.com.tr

ERP, işletmenin tüm alanlarıyla tedarikçi ve müşterilerini paylaşılan veri ve izlenebilirliğin olduğu entegre bir sistem içerisinde bağlar. ERP sistemleri, bilginin büyük organizasyonlardaki birçok sistem üzerinde dağılması problemini ortadan kaldırır. Bugünün ERP sistemi, süreçleri, insanları, tedarikçileri ve müşterileri birbirine bağlar. ERP sistemini uygulayan bir şirket, insan kaynaklarından muhasebeye, satışlara, üretime, dağıtıma ve tedarik zinciri yönetimine kadar her biriminin sıkıca entegre edildiği bir şirket olarak düşünülür. Bu entegrasyon, şirketlere birçok yönde fayda sağlar. Bu faydalar:

 • Rekabetçi baskılara ve piyasa fırsatlarına daha hızlı tepki verme
 • Daha esnek ürün konfigürasyonu
 • Stoğun azaltılması
 • İşletme içi koordinasyon artışı
 • Üretim performansı artışı
 • Stratejilere uygun işletme yönetimi
 • İşletme kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı
 • Fabrikalar arasında malzeme, işçilik, makine-teçhizat, bilgi gibi üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımının sağlanması
 • Müşteri, dağıtım merkezi, üretim ve tedarikçi arasında yakın işbirliği ve bilgi iletişim ortamının sağlanması
 • Müşteri memnuniyetinde artışı
 • Bilginin entegrasyonu ile tek bir noktadan gerekli bilgilere ulaşma imkânı
 • Bilginin kesintisiz biçimde paylaşılması
 • Kullanılan bilginin kalitesinin geliştirilmesi
 • Direkt i_lem maliyetlerinin azaltılması
 • Zamanında ürün teslimatının artmasıdır.

 

Kategorize edilerek ERP’nin faydaları beş grupta toplanabilir:

 1. Fonksiyonel: Maliyeti azaltması, döngü zamanı azalması, verimlilik artışı ve müşteri hizmetlerinde iyileşme,
 2. Yönetimsel: Daha iyi kaynak yönetimi, iyileştirilmiş karar verme ve planlama performansta iyileşme,
 3. Stratejik: Değişen iş çevresine cevap vermeyi sağlayarak organizasyona rekabetçi avantaj sağlama,
 4. Bilişim altyapısı: İşletme esnekliği, bilişim maliyetini azaltması, bilişim yeteneğinde artış,
 5. Organizasyonel: Organizasyonel değişimi, işletme öğrenimini destekleme ve ortak vizyon oluşturmadır.

Yapılan bazı anket çalışmalarında , ERP yazılımı kullanan kuruluşların aşağıdaki yararları elde ettiklerini belirlenmiştir:

 1. Stokların azalması,
 2. Personel azalması,
 3. Verimliliğin artması,
 4. Sipariş yönetiminin gelişmesi,
 5. Parasal döngülerin çok kolaylıkla kapanması,
 6. Bilişim Teknolojisi giderlerin azalması,
 7. Satın alma giderlerinin azalması,
 8. Ödeme yönetiminin gelişmesi,
 9. Gelirlerin artması,
 10. İletişim ve lojistik giderlerin azalması,
 11. Sistem bakım ve onarım giderlerinin azalması,
 12. Çevrim-içi dağıtım başarımının gelişmesidir.

ERP fabrikalar arası bütünleşmeyi, esneklik ilkesine uygun olarak gerçekleştiren bir sistemdir. Amaç fabrika bazında merkezî yönetimin avantajlarından yararlanırken fabrikalar arası eşgüdümü ve bütünleşmeyi işletmenin temel stratejileri doğrultusunda sağlamaktır. ERP sistemleri sayılan bu özelliklere ek olarak yönetsel, stratejik, bilgi teknolojisi mimarisi ve örgütsel alanlarda da işletmelere yarar sağlamaktadır. Yönetsel açıdan, kaynakların daha etkin yönetimi, geliştirilmiş planlama ve karar alma, performans iyileşmesi; stratejik açıdan, işbirlikçilerin desteklenmesi, dış bağlantıların güçlendirilmesi; bilgi teknolojileri açısından, işletme esnekliğinin sağlanması ve bilgi teknolojilerinin kapasitesinin artması; örgütsel açıdan da örgütsel değişimin desteklenmesi ve ortak vizyonların geliştirilmesi gibi faydalar sunmaktadır. 

Back To Top
Open chat
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?