Makaleler

Kurumsal Kaynak Planlaması

kurumsal kaynak planlaması Nedir? ERP uygulamaları, şirketlerin bilgi kontrollerini basitleştirmek ve operasyon bazındaki verimliliği arttırmak amacıyla uygulanan ve kurumsal yapıda yer alan ortak kaynaklara ulaşımı hızlandırarak iş aşamalarını standardize eden bir yöntemdir.

ERP Firmaların Verimli Çalışmasına Nasıl Katkı Sağlar?

Kurumsal Kaynak Planlaması firmalarda kullanılması şart olan kaynakların en etkili ve dinamik bir biçimde kullanılmasına yarayan yönetim uygulamalarına denir.

ERP Uygulama Paketlerinin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Bir şirket birden fazla yazılım kullanarak bu sistemi daha da etkin bir şekilde kullanabilir. Bu tür uygulamalar ERP yazılım paketleriyle sağlanabilir.

Dünya Piyasasında Etkin Rekabette ERP Uygulamalarının Önemi

Dünya genelindeki ekonomik yapıda rekabet edebilmek için güçlü bir iş yazılımı kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

İstanbul Erp

ERP'nin açılımı kurumsal kaynak planlaması anlamına gelir. Organizasyonlar tarafından muhasebe, satınalma, proje yönetimi ve üretim gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek üzere kullanılan sistemler ve yazılım paketleridir.