MRPI, MRPII, ERPII Nedir ?

MRPI, MRPII, ERPII Nedir ?

MRPI


1960'lı yıllarda üretici firmalarda, malzeme ihtiyacını hesaplayabilmek üzere MIP (Malzeme İhtiyaç Planı) tekniği geliştirilmiştir. Bu teknik 1970'li yıllarda yerini kapalı döngü MIP'e (MRPI) bırakmıştır. MRPI tekniği, malzeme ihtiyaç planlamasının yanısıra ihtiyaç planlaması ve ana üretim planı özelliklerini de içermektedir. MRPI'in amacı, ana üretim planı ve mevcut kapasiteyi de göz önüne alarak daha gerçekçi malzeme ihtiyaç planı ve üretim planı elde edebilmekti.

MRPII


1980'li yıllarda ise, MRPI'e finans ve simülasyon modüllerinin eklenmesiyle birlikte MRPII (Manufacturing Resource Planing II : Üretim Kaynakları Planlaması II ) tezi uygulamaya konmuştur. İmalat kaynak planlaması, (Manufacturing resource planning; MRP II) üretimin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç duyulan yerde, ihtiyaç duyulan miktarda malzemenin bulundurulması için geliştirilmiş planlama tekniğidir.

Bilindiği gibi CIM (Computer Integrated Manufacturing : Bilgisayar Destekli Üretim) stratejisi içinde CAD (Computer Aided Desing : Bilgisayar Destekli Tasarım), MRPII ve MPS (Master Production Scheduling : Ana Üretim Planı) teknikleri başarıyla uygulanmakla beraber, firma içindeki dar boğazları bir bölümden başka bir bölüme taşımaktadır. MRPII, JIT (Just In Time : Tam Zamanında) ve DRP (Distribution Resource Planning : Dağıtım Kaynak Planlama) gibi yaygın sistemler, tesis düzeyinde bilgi üretebilmektedir. Oysa firmanın belli bölümlerine ve fonksiyonlarına teknolojiyi uygulamak yeterli değildir.

MRPII'nin tesis düzeyinde bilgi üretebilmesine karşın, ERP firma bütününe odaklanmıştır. ERP sistemleri bu yaklaşımıyla, firmaları, güvenilir bir ağ alt yapısı üzerinde ileri seviye yazılım teknolojileri ve entegre iş akışlarının avantajı ile güçlendirmekte, doğru zamanda doğru bilgiye ulaşarak, yeni piyasa değişiklikleri ve fırsatlarına, müşteri beklentilerine ve iş dünyası amaçlarına hızla cevap verebilme olanağı sağlayabilmektedir.

ERPII


2000’li yıllarda da, ERPII; tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve iş zekası kavram ve fonksiyonlarını bünyesine katarak, üretim dışı sektörlere de aynı avantajları sunmaya başladı. Kurumların farklı bölümlerindeki farklı fonksiyonları entegre etmekle kalmadı, bu entegrasyonu farklı endüstriler arasına taşıdı. ERPII, açık mimari üzerinde, web merkezli bir yapıya sahip bulunuyor. İnterneti çalışma ortamının bir parçası olarak görüyor. ERP’nin avantajlarını alırken, kurumsal operasyonların yeniden tanımlanmasına katılım zorlukları gibi başarısız yönlerine çözüm getirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşımla birlikte, ERPII, tedarikçiler ve müşteriler ile uygulamalararası etkin entegrasyon avantajı sayesinde, planlama derinliği sağlamakta ve yönetim dinamiklerini geliştirmektedir.