Kurumsal Kaynak Planlaması

Kurumsal Kaynak Planlaması

Erp, Kurumsal Kaynak Organizasyonu Ve Yapılandırması

ERP uygulamaları, şirketlerin bilgi kontrollerini basitleştirmek ve operasyon bazındaki verimliliği arttırmak amacıyla uygulanan ve kurumsal yapıda yer alan ortak kaynaklara ulaşımı hızlandırarak iş aşamalarını standardize eden bir yöntemdir.

Başka bir ifadeyle ERP, değer, emek ve çabukluk şeklinde performans birimlerinde sürekli geliştirmeler sağlayarak iş aşamalarını yeniden planlayan, kullanıcı memnuniyetini yükselten, karlılık ve yüksek getiriye tesir eden ve karar destek mekanizmaları vesilesiyle etkili planlar oluşturma ve denetim olanakları sunan yazılımlardır. Tüketicilerin siparişlerine cevap vermek için şirket ve kuruluş çapındaki kaynakları organize etmek için geliştirilmiş sistemlerdir. Bu sistem sayesinden doğru yatırımlar yapılabileceği gibi tüketicilerin taleplerine de etki bir şekilde yanıt verilebilir.

ERP sistemlerinin ne olduğu hususunda akademik alanda üzerinde anlaşılmış ortaklaşa kavramlar yer almasına karşın, tanımı üzerinde çalışmalar hala devam etmektedir. Kurumsal Kaynak Planlaması adıyla anılan bu kavram için değişik yönlerden bakarak farklı açıklamalar yapmak mümkün hale gelse de en genel manada, bir firmada süregelen tüm veri akışlarının uyumunu organize eden ticari yazılım uygulamaları olarak açıklanabilir.