Gelişmekte Olan İşletmelerin ERP Kullanması Gerekliliğine Dair 3 Önemli Neden

Gelişmekte Olan İşletmelerin ERP Kullanması Gerekliliğine Dair 3 Önemli Neden

Kurumsal Kaynak Planlaması veya diğer adı ile ERP, uzun bir süredir dünyadaki tüm işletmelerin gündeminde olan bir konu. ERP çözümlerinin verimliliği arttırdığı, üretkenlik ve büyüme konusunda net bir görüş sağladığı gibi popüler görüşler bulunmaktadır. İşte büyümekte olan işletmelerin neden ERP çözümlerine ihtiyacı olduğuna dair 3 önemli neden.

1. Büyüyen işletmeler için operasyonel verimlilik

Çalışan sayısı 50 veya daha az iken yöneticilerin işleri organize etmesi, denetlemesi ve izlemesi daha kolaydır. Ancak, durumu 100 den fazla çalışan, sayısız farklı süreç, etkinlik, çok sayıda iş akışı ve prosedürle biraz büyüdüğünde hayal edin. Bu sayısız prosedürden bazıları manuel ve bazıları otomatik olabilir. Bu faaliyetlerin ve prosedürlerin belgelenmesi ihtimali azdır. Bu son derece rekabetçi dünyada, bu tür ayrık ve çok entegre olmayan sistemler verimliliği ve kârlılığı azaltacaktır. Bu da büyümeyi etkileyecektir. Bir ERP çözümü uygulayarak işletmelerin çeşitli işlemleri hızlandırabilir, günlüğe kaydedebilir ve saatlik bazda izlemelerine yardımcı olabilir. Ayrıca işletme ve genel giderleri de azaltır.

2. Gelişmiş Tutarlılık ve Doğruluk

Bir ERP çözümünün uygulanmasının bir diğer önemli avantajı, bilgilerin tutarlı ve doğru bir şekilde korunmasına yardımcı olmasıdır. Özellikle farklı departmanların düzgün şekilde entegre olmadığı organizasyonlarda, bilgi tutarsız ve zaman zaman yanlıştır. Bir konu ile ilgili olarak farklı departmanların görüşleri değişkenlik gösterebilir ve dolayısıyla yönetime ilettiği bilgiler de farklı olabilir. Bu bazen karışıklıklara ve yanlış kararlara neden olur. Bu sorunlar ciddi olarak düşünülmese de gelirleri belirli bir süre etkileyebilir. Bir ERP çözümü uygulamak, tüm bilgilerin bölümler arasında tutarlı bir şekilde tutulmasını ve yönetilmesini sağlar.

3. Çalışanlara Yardım Eden Bir El

Bir ERP çözümü gerçekleştirmek, çalışanların her seviyedeki rutin raporlama çalışmalarının azaltılmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda, şirketin kilit karar vericilerinin işgücünü daha iyi bir şekilde anlamalarına yardımcı olur – işletmenin farklı yerleşimlerinde bulunan çalışanların bireysel performansını analiz etmekten operasyonel bölgenin genel performansını görselleştirmeye kadar. Bu, kuruluşların stratejik kararları almasına da yardımcı olur.