İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ ANALİZ - İNCELEME ve ÇÖZÜMLEME

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ ANALİZ - İNCELEME ve ÇÖZÜMLEME

Mevcut iş akışı ve süreçler incelenir, çelişkili ve verimsiz akışlar tespit edilerek yeni iş akışlarına karar verilir.

Öncelikler belirlenerek kavramsal tasarım hazırlanır.