Selah Tersanesi Yerli Askeri Gemi Üretiminde Yerli Yazılım Kullandı

Selah Tersanesi Yerli Askeri Gemi Üretiminde Yerli Yazılım Kullandı

Selah Tersanesi’nde nasıl bir proje gerçekleştirildi? Projenin en büyük özelliği/farkı/ayırt edici niteliği nedir?

Selah Tersanesi, Tuzla’da bir adet Kocaeli Körfez’de bir adet olmak üzere iki tersanesi ile gemi inşa sektörüne hizmet vermektedir. Model ERP’nin Selah Tersanesi’ndeki uyarlaması özellikle proje yönetimi, stok yönetimi ve satınalma yönetimi modülleri merkeze alınarak kurgulandı. Gemi inşa sektörüne özel iş akışları gözönüne alınarak mevcut modüllere yapılacak eklentiler Model ERP’de yazılım geliştirmeleri ile çözüldü. İkinci faz olarak da muhasebe ve finans modülleri devreye alındı. Bu projenin önemi tersanecilik diyebileceğimiz Türk gemi inşa sektöründe kullanılan ilk yerli ERP sistemi olmasıdır. Bu önemli uyarlama diğer tersane işletmeleri için ulaşılabilir ve uygulanabilir bir yerli alternatif yazılım çözümünün ortaya çıkmasını sağlamıştır.


Selah Tersanesi, neden böyle bir projeye ihtiyaç duydu? (Projenin ortaya çıkış öyküsü nedir? Çözümden önce ihtiyaçlar nasıl karşılanıyordu?)

Savunma sanayii müsteşarlığından alınan iki gemi ihalesi ile birlikte süreç takibi yapabilmek üzere bütünleşik bir yazılım çözümü arayışına girildi. Selah Tersanesi üst yönetimi özellikle yerli yazılım kullanma eğilimindeydi. Belirli bir araştırma sürecinden sonra hazır yerli bir ERP çözümü olmadığını gören Selah üst yönetimi, Model ile yapılan görüşmeler sonrasında ERP projesini Model ile birlikte yapmay karar verdi. Bunun en önemli sebebi Model’in özellikle makine ve metal sektöründeki proje usulü çalışma şeklüne uygun çözümlerinin olmasıydı. Ayrıca yazılımın yerli olması ve kolaylıkla geliştirmeler yapılarak beklenen iş akışlarına uyarlanabilmesiydi.

Devamında Selah Tersanesi ile birlikte proje ihtiyaçları belirlendi.


Selah Tersanesi, bu projeyle neyi hedefliyor?

Girilen bütün kayıtların daha iyi takip edilebilmesi, kullanıcılara özel geliştirmeler ile kullanıcıların verimliliğini arttırma ve girişleri yapılan verilerin istenilen şekilde ve daha hızlı raporlanabilmesi bu projedeki ana hedeflerdi.  

Özellikle proje yönetimi, satınalma ve stok yönetimi süreçlerini efektif ve entegre bir şekilde takip ederek tüm departmanlarda kurumsal disiplinin uygulanması ve böylece firma genelinde topyekün bir performans artışı hedeflendi.


Uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin bir karşılaştırma yapar mısınız? (Rakamsal bilgiler dahil)

Uygulama öncesi genel olarak tüm süreçlerin takibi yapılmaktaydı. Ancak genellikle excel ağırlıklı takip ve raporlama sözkonusu idi. Muhasebe ve finans için kullanılan sistem ile diğer süreçler bütünleşik değildi.

Depo, satınalma ve planlama departmanlarını ilgilendiren malzeme taleplerinin depodan nasıl karşılanacağı, depoda olmayan malzemelerin nasıl sipariş verileceğine dair süreç gözden geçirildi ve yeni düzenlemeler yapılarak optimum hale getirildi.

Proje yönetim süreci için proje yönetim modülü devreye alındı. Proje aktivitelerinin detaylı takipleri yapılarak fiziksel ve tarihsel tamamlanma yüzdeleri takip edilir hale getirildi.

Satınalmadan başlayarak malzeme kullanımlarına kadar devam eden süreç proje bazlı olarak takip edilir hale getirildi.

Satınalma süreçlerinde kullanıcıları en çok zorlayan konulardan birisi olan tedarikçilerden gelen tekliflerin sisteme girilmesi kısmı tedarikçilere açılan portal sayesinde otomatikleştirilmiş oldu. Satınalma departmanı zamanını teklifleri sisteme girmekle harcamak yerine teklifleri değerlendirmeye ayırabildi.

Çok yoğun bir şekilde doküman yönetim modülü kullanımı söz konusu oldu.


Projenin müşterinize ve müşterilerine sunduğu faydalar neler?

Firmaların sinir sistemi olarak adlandırabileceğimiz ERP uygulamalarındaki aksaklıkların nelere yol açabileceğini kestirmek güç değildir. Projenin bu hassas konuda büyük bir güven verdiği, bu nedenle sağlam ve duyarlı bir sinir sistemi sayesinde tepkilerin de yerinde ve zamanında verilebilmesi sağlandı.

Selah Tersanesinde Kullanılan Modüller;

- Malzeme Yönetimi,

- Satış Modülü

- Satınalma Modülü

- Proje Yönetimi Modülü

- Finans

- Muhasebe

- Kalite Yönetimi

- Doküman Yönetimi

 

Selah Tersanesi, neden Model’i ve Model çözümünü tercih etti? Seçme kriterleri neydi?

Model’in uzun yıllara dayanan iş uygulaması geliştirme ve uygulama deneyimi, elinde bulundurduğu teknolojisinin yeni geliştirmelere çok açık olması ve geliştirmelerin mevcut sisteme birebir entegre olacak şekilde çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi Model’in tercih edilme kriterleridir. Model ekibi ile analiz çalışmaları yapılmış ve tam istenilen süreçler için Selah Tersanesi doğru bir şekilde yönlendirmiştir.

Ayrıca Model’in tamamen yerli bir yazılım firması olması, yapılacak değişikliklerde hiçbir zaman bir başka ekibi beklemek gibi bir durum yaşanmaması gibi değerler de seçimde önemli oldu.


Selah Tersanesi ve Model, bu proje için nasıl bir işbirliği yürüttü? (Proje ekibi ve süreci hakkında kısa bilgi)

Gemi İnşa sektöründe MODEL ERP’ nin ilk tecrübesi olacağından dolayı 2 yazılım uzmanı ve  bir proje yöneticisi ile bütün süreç yönetilmiştir. Canlı kullanıma geçiş ve sonrasındaki üç ay boyunca Model ekibi tersanede kullanıcılar ile her daim birebir yakın çalışma içerisinde bulunmuştur.


Selah Tersanesi’nde hangi ürün(ler) ne amaçla kullanılıyor?

Selah Tersanesinde bütün iş süreçleri MODEL ERP üzerinden takip edilmesi üzerine kurulmuştur. Bu kapsamda satış, satınalma, proje yönetimi, stok yönetimi, muhasebe, finans ve kalite yönetimi modülleri kullanılmaktadır.

Proje yönetim modülü ile proje planları oluşturularak bunlara bağlı aktivitelerin takibi yapılabilmektedir. Gecikmek üzere olan aktiviteler önceden görülerek aksiyonlar alınabilmektedir.

Özellikle çok etkin bir şekilde satınalma süreç takibi yapılmaktadır. Satınalma taleplerinin onay mekanizmalarından geçtikten sonra satınalma departmanı tarafından fiyat tekliflerinin toplanması gerekmektedir. Bu aşamada Model’in satınalma portalı devreye girmektedir. Portal sayesinde tedarikçilere gönderilmek üzere girilen teklif talepleri bir istenilen sayıda tedarikçiye gönderilmektedir. Tedarikçiler kendilerine özel gelen emaildeki linki kullanarak tekliflerini iletmektedirler. Teklifler içerisinden en uygun olanı satın lama departmanı tarafından belirlenerek siparişe çevrilmektedir.

Ayrıca çok etkin bir şekilde Doküman Yönetim modülü kullanılmaktadır. Özellikle satınalma süreçlerine ait dokümanlar, sözleşmeler ve teknik kataloglar Doküman Yönetim modülü ile takip edilmektedir.


Geleceğe yönelik planlarınız neler?

MODEL ERP’ de ikinci faz da tamamlanarak muhasebe ve finans sistemleri de entegre bir şekilde takip edilmeye başlanıldı. Devamında özellikle kalite yönetim sürecinde halihazırda kullanılmakta olan kısımlar iyileştirilerek kullanım ve raporlama süreci verimli hale getirilecektir. Ayrıca Varlık Yönetim modülü ile makine ve teçhizatların takibi ile bakım işlemlerinin yapılması düşünülüyor. Mobil uygulama ile destekli yönetici bilgilendirme ve aksiyon ekranları kullanılması hedeflenmektedir.

 

Selah Tersanesi’ni kısaca tanıyabilir miyiz?

Selah Tersanesi, 1954 yılından beri otomotiv ve makine sektöründe tanınmış bir grup olan Selah Sanayi AŞ tarafından 1982 yılında Tuzla / İstanbul'da kurulmuştur. Bölgedeki ilk ve en tecrübeli tersanesi diyebiliriz. Sadece iç piyasaya değil aynı zamanda ihracat için de üretim yapıyor.

Son zamanlarda, gemi inşaasında ve onarımında diğer iş alanlarına benzer şekilde, iç ve uluslararası alanda büyük bir rekabet söz konusudur. Düşük maliyetle en yüksek kalitede üretim, hızlı teslimat gibi büyük beklentileri karşılayacak planlama ve üretim tutarlılığı; müşteri memnuniyetinin temel taşlarıdır. Selah Tersanesi, güncel teknolojiyi takip ederek 'tutarlı gelişme' yi ciddiye almaktadır. Bunun için tüm bölümler IMS (Integrated Management System) Entegre Yönetim Sistemi ilkelerine sıkıca bağlıdır.