STANDART ERP ÇÖZÜMÜ

TALEP FORMU

adınız, soyadınız ?
ulaşabileceğimiz telefon numarası ?
e posta adresiniz ?
firma adınız ?
adresiniz ?
iletmek istediğiniz mesajınız ?
GÖNDER
TALEP FORMU
TEMEL ERP ÇÖZÜMÜ

MUHASEBE
FİNANS YÖNETİMİ
HAZİNE YÖNETİMİ
SATIŞ
DEPO YÖNETİMİ
SATIN ALMA
E-FATURA

 

MPS(Ana Üretim Çizelgesi) - MRP (Malzeme İhtiyaç Planlama)

Satış tahminleri ve müşteri siparişlerine göre ana üretim planı önerilerini hesaplayan MPS (Ana Üretim Çizelgesi) üretim planlama bölümünün  farklı piyasa talebi senaryolarına göre farklı planlar hazırlamaya imkan sağlar. Böylelikle farklı seçeneklere göre üretim planlarının getireceği yük öngörülebilir olmaktadır. MPS'e bağlı MRP (Malzeme İhtiyaç Planı) hesaplanması sayesinde de hammadde tedariğinde nakit ve stok dengesi sağlanarak işletmenin kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılması sağlar. 

 

SABİT KIYMETLER

İşletmelerin normal faaliyetlerini yürütürken kullandıkları ama tüketmedikleri arsa, bina, araç, ekipman vb gibi her türlü varlıklar sabit kıymet olarak değerlendirilir. Sabit kıymetler dikkatli bir şekilde takip edilmediğinde bir şirketin finansal yapısında ciddi bozulmalara sebebiyet verebilir.

Sabit kıymet kartlarında her bir kartın tarihçesi, değer artış veya azalışları, yenileme (refurbishment) gibi özelliklerin takibinin yanısıra, Model ERP'nin sağlam ve yüz binlerce sabit kıymetle denenmiş amortisman hesaplamaları sayesinde muhasebe kayıtlarının otomatik oluşturulması da mümkündür. Ayrıca gerekirse farklı bir muhasebe standardına (US GAAP) göre de amortisman hesaplatmak da mümkündür.

 

KALİTE KONTROL

Satın alınan hammaddelerin kalite kontrolü veya süreç kalite kontrollerigünümüzde üretimin sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle beklenenden farklı performans sergileyen ürünlerin bu performans değişikliğinin kökenlerini keşfetmek gerektiğinde kalite kontrol faaliyetleri çerçevesinde yapılmış kayıtların önemi büyüktür.Geriye doğru izlenebilirlik açısından verilere hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmek için kalite kontrol takip sisteminin de işletmenin diğer tüm bölümleriyle entegre bir şekilde çalışması gerekir.

Ayrıca işletme maliyetlerini azaltma noktasında kalite kontrol sisteminde kayıt altına alınmış kayıp, kaçak ve hatalı üretim bilgilerinin de istenilen periyodlarla analizedilmesi ve buna göre gerekli aksiyonların alınabilmesi beklenir.

 ÜRETİM YÖNETİMİ MODÜLÜ

MPS(Ana Üretim Çizelgesi) - MRP (Malzeme İhtiyaç Planlama)

PERSONEL-BORDRO MODÜLÜ

SABİT KIYMETLER MODÜLÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM) MODÜLÜ

KALİTE KONTROL MODÜLÜ

COPYRIGHT © 2014 MODEL BUSINESS SOLUTION . ALL RIGHTS RESERVED      |      GİZLİLİK POLİTİKASI