3.parti yazılımlarla entegrasyon mümkün müdür?

Model ERP, 3.parti yazılımlarla her türlü yöntemle (XML, web service, doğrudan veri tabanı tablo veya prosedürleri, text dosya vb gibi) veri alışverişi ve iş akışı entegrasyonu kurabilir.

COPYRIGHT © 2014 MODEL BUSINESS SOLUTION . ALL RIGHTS RESERVED      |      GİZLİLİK POLİTİKASI